ACTUEEL

Riagg sleept Rotterdam voor de rechter

Riagg sleept Rotterdam voor de rechter

Riagg Rijnmond stapt naar de rechter omdat de gemeente Rotterdam in 2009 de instelling voor geestelijke gezondsheidszorg onterecht een subsidie van 300.000 euro zou hebben onthouden. Dat heeft bestuurder Jos Lamé van Riagg Rijnmond dinsdag meegedeeld.

Einde subsidie

Rotterdam trok de subsidie in voor het bestrijden van huiselijk geweld, omdat de instelling voor de geestelijke gezondheidszorg bleef weigeren de meldcode huiselijk geweld te ondertekenen. De instelling gebruikte de subsidie in eerdere jaren onder meer voor trainingen van medewerkers en maakte bezwaar tegen het intrekken van de subsidie.

Meldcode

Sinds eind 2009 is de meldcode een vast onderdeel van de subsidievoorwaarden voor alle organisaties die van de gemeente Rotterdam subsidie ontvangen en in hun werk huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen signaleren. Ook andere organisaties die de code negeren, krijgen geen subsidie meer. De Algemene Bezwaarschriftencommissie van de gemeente concludeerde in november dat Rotterdam de subsidie terecht introk.

Rotterdam werkt sinds december 2007 met de meldcode, een succesvol instrument, zo claimt de gemeente. Onderzoek zou uitwijzen dat organisaties met een meldcode drie keer zo vaak ingrijpen bij huiselijk geweld dan bij organisaties zonder de code. Deze geldt voor alle beroepsgroepen in het onderwijs, zorg en welzijn. De gemeente wil zo het aantal meldingen verhogen en het aantal mishandelingen achter de voordeur terugdringen.

Bescherming persoonsgegevens

Het Riagg stapt nu naar de rechter omdat, volgens die instelling, het wettelijk recht op de bescherming van persoonsgegevens moet worden nageleefd. "Een strikte scheiding tussen onafhankelijk professioneel handelen en de politieke of publieke opinie is daarbij belangrijk" stelt Lamé. "Hulp aan personen of interventies in gezinnen dienen volstrekt los te staan van sturing op grond van partijpolitieke of individuele politieke belangen. Daarom is de intrekking van de gemeentelijke subsidie totaal onacceptabel"

De rechtszaak kan volgens het Riagg een jaar in beslag nemen. De gemeente Rotterdam zegt de uitspraak van de rechter "met vertrouwen tegemoet te zien" zei een woordvoerder dinsdag.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Koppenol

12 januari 2011

Het is gewoonweg te belachelijk voor woorden dat een hulpverleningsinstantie als een riagg-ggz, überhaupt zich kan 'onttrekken' op een wijze die inhoudt dat vanwege de 'eigen mening' van een directeur kennellijk,
niet getekend wordt wat volgens een eigen overheid na onderzoeken ook broodnodig is voor kinderen en het belang van kinderen ook inzake letterlijke kinderbescherming.
Eerder kan men beter gaan bedenken of zulke eenzijdige soort van 'akties' door één instelling nota bene te lande,
in kan houden dat de vraag gesteld dient te worden of deze mensen en de mensen daar die dan bestuur 'steunen' in deze gang van zaken,
wel deskundig genoemd kunnen worden bij wijze van spreken.
Laat men daar als overheid maar eerder ook eens aan de slag gaan, aangezien dit riekt naar een soort van volhouden van verschuiling achter een wet privacy bijvoorbeeld, ten koste blijkbaar van kinderwelzijn in algemeen ook.
De voorbeelden daarvan zijn te vinden overigens velen ook in familierecht. En juist daar moet men vanaf in belang van het kind.

Top