Finance

Theo Kralt over Philadelphia: ‘geen grove fouten’

Theo Kralt, één van de voormalige directieleden van Philadelphia, kan zich absoluut niet vinden in het beeld dat van Philadelphia wordt geschetst in Zembla. Kralt is een van de oud-bestuurders die onder vuur ligt. Woensdag stelde hij in de uitzending van Pauw & Witteman dat de zaken in werkelijkheid anders liggen en dat er in de periode dat hij in de raad van bestuur zat geen grove fouten zijn gemaakt.

Mislukte vastgoed- en hotelprojecten

Actualiteitenprogramma Zembla besteedde afgelopen zondag aandacht aan Philadelphia de zorgonderneming voor verstandelijk gehandicapten die op dit moment in grote financiële problemen verkeert. De programmamakers schetsten een beeld van een bedrijf waarin geen kritiek van werknemers werd geduld en waar het toezicht van de Raad van Commissarissen niet goed functioneerde, ondanks de aanwezigheid van bestuurlijke zwaargewichten zoals Elco Brinkman en huidige minister van Justitie Hirsch Ballin.

Grootheidswaanzin

Het bestuur van Philadelphia deed de laatste jaren enorme investeringen in onroerend goed, bedoeld voor de huisvesting van verstandelijk gehandicapten. Slechte exploitatie en financieel wanbeleid zorgden echter voor grote verliezen. Het toenmalige bestuur van Philadelphia leed aan grootheidswaanzin en was meer geïnteresseerd in investeringen in monumentaal vastgoed dan in het leveren van goede zorg, aldus Zembla.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top