ACTUEEL

Nieuwe aanpak jongere met laag IQ bepleit

Verschillende instellingen in de zorgketen pleiten voor een nieuwe aanpak om probleemjongeren met een licht verstandelijke beperking eerder en beter te begeleiden. Door de situatie van de jongere zelf centraal te stellen en minder te focussen op de behandeling wordt beter bij de hulpvraag aangesloten. Cruciaal is dat alle bij de behandeling betrokken partijen (de keten) samenwerken.

Experts

Dit is een van de conclusies van het Maatschappelijk Café over de problematiek rond jongeren met een licht verstandelijke beperking op 18 maart in Nieuwspoort. Verschillende experts uit de zorgketen gingen met elkaar in debat over verbeterpunten in de huidige begeleiding van deze groep die landelijk uit ongeveer 350.000 jongeren bestaat.

Mensgericht

Tijdens het Maatschappelijk Café werd gesignaleerd dat de zorg aan deze jongeren fragmentarisch is en dat het ontbreekt aan continue bewaking en samenwerking tussen de diverse instellingen. Zowel hulpverleners, zorgaanbieders als zorgverzekeraars zijn het met elkaar eens dat niet de behandeling centraal moet staan bij de ondersteuning, maar juist de levensloop van de probleemjongere met een laag IQ. Oscar Dekker, directeur Care bij zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias: “We moeten het systeemdenken loslaten en overstappen op mensgericht denken. Wat mij betreft moet er een rigoreuze stelselwijziging plaatsvinden. Dan heb ik het over individuele aandacht en vertrouwen”.

Competentieprofielen

Anton Renting, directeur van ’s-Heerenloo pleit voor financiering van deze doelgroep binnen de AWBZ en voor het opstellen van duidelijke competentieprofielen voor begeleiders: “Het is nu vaak onduidelijk welke competenties nodig zijn om deze jongeren adequaat te begeleiden.” Renting geeft ook aan dat zorginstellingen meer aan effectmeting kunnen doen. “Het is belangrijk dat we meer zicht krijgen op wat wel en niet werkt bij deze groep”, aldus de directeur van Nederlands grootste zorgaanbieder voor deze doelgroep.

'Anders inzetten van beschikbare middelen'

Meerdere malen werd er verwezen naar het project Homerun van Humanitas DMH. Binnen dit project krijgen jongeren een persoonlijke begeleider die samenwerkt met alle instanties waar een jongere mee te maken krijgt in zijn leven. Op deze manier wordt hulp geboden bij zaken die voor anderen misschien heel normaal zijn, zoals het vinden van een goede daginvulling. Ad van Rijen, directeur Humanitas DMH: “Daarvoor is niet eens per se meer geld nodig, maar wel het anders inzetten van beschikbare middelen in de AWBZ en Jeugdzorg.” De jongeren moeten zoveel mogelijk regie over eigen leven weer terug krijgen. “Daarbij hoort een zorgvuldig en duurzaam ondersteuningsaanbod, waarbij beschikbaarheid en het blijven volgen van essentieel belang zijn”, aldus Van Rijen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top