ACTUEEL

ActiZ werft nieuwe Nederlanders

In 2009 en 2010 gaat brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ door met haar programma voor interculturele zorg. ActiZ ondersteunt de zorgorganisaties om intercultureel zorg- en personeelsbeleid verder in te voeren. Als speerpunt van het programma ‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ gaan in vijf regio’s projecten van start om meer nieuwe Nederlanders te werven en behouden voor de zorg.

Gericht beleid

ActiZ wil zo verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg ondersteunen bij het invoeren van intercultureel zorg- en personeelsbeleid. “Gericht beleid stelt organisaties in staat om zorg te verlenen die uitgaat van de leefwereld en wensen van multiculturele cliënten”, stelt Aad Koster, directeur van de brancheorganisatie.
Om optimale zorg te leveren, hanteren de zorgorganisaties van ActiZ het kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. “Omdat de cliënt altijd centraal staat, gaan we ook onderzoeken welke specifieke zorgvragen en wensen nieuwe Nederlanders met zich meenemen en hoe zorgorganisaties daar optimaal op in kunnen spelen”, vervolgt Aad Koster. Samen met de landelijke organisatie van cliëntenraden LOC gaat ActiZ werken aan de interculturalisatie van cliëntenraden in de zorg.

Werving en behoud

Belangrijk speerpunt in het programma voor de komende twee jaar is het werven van nieuwe Nederlanders voor de zorg. “De zorgsector kent immers een oplopend tekort aan personeel en nog te weinig nieuwe Nederlanders kiezen voor een baan in de zorg”, aldus Aad Koster. Naast het werven van nieuwe Nederlanders gaan de zorgorganisaties verder met het invoeren van interculturele zorg met specifieke aandacht voor intercultureel personeelsbeleid. Hiermee kan de multiculturele cliënt optimaal bediend worden. Het geworven multiculturele personeel kan daarnaast betere begeleiding krijgen en zodoende worden behouden.

Beroep

Nederland telt ruim 115.000 nieuwe Nederlanders van 55 jaar en ouder. In 2020 zal deze groep verdrievoudigd zijn (bron: SCP). Steeds meer allochtone ouderen gaan een beroep doen op de ouderenzorg. Tegelijkertijd zijn allochtonen nog ondervertegenwoordigd als werknemers in de zorg.

Werving en behoud

Organisaties die zowel bij de zorgverlening als in hun personeelsbeleid uitgaan van diversiteit hebben meer succes bij het werven en behouden van multiculturele cliënten en medewerkers, zo blijkt uit onderzoek en de praktijk. Het programma ‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ loopt tot eind 2010 en wordt mede gefinancierd door het ministerie van VWS.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top