ACTUEEL

Financiering voor mantelzorgers onduidelijk

Onder mantelzorgers heerst onduidelijkheid over de financiering. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2010 van de Mantelzorglijn van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Mantelzorglijn

Via de Mantelzorglijn kwamen in vorig kalenderjaar 5200 telefoontjes binnen. Meer dan de helft van de vragen ging over de financiën van mentelzorgers. Vragen hadden met name betrekking op het mantelzorgcompliment, het Persoonsgebonden Budget (PGB), reiskosten, belastingen en vergoedingen en aftrekposten. 13% van de vragen gaan over wet- en regelgeving en 11% over de indicatiestelling AWBZ en WMO.

Minder inkomsten

Jancor de Boer, directeur van Mezzo: "De vragen geven ook een goed beeld van de zorgen van mantelzorgers. Zij hebben soms minder inkomsten doordat werk en mantelzorg gecombineerd moeten. Tegelijk hebben ze soms meer uitgaven door de zorgsituatie."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top