ACTUEEL

KansPlus ageert tegen machtsgreep CG-Raad

KansPlus ageert tegen machtsgreep CG-Raad

Belangenorganisatie in de gehandicaptenzorg KansPlus vreest voor haar voortbestaan als de subsidie voor pgo-organisaties voortaan top down verdeeld wordt. KansPlus vindt een dergelijke financiering bovendien principieel onjuist, aangezien daarmee voorbij wordt gegaan aan de wensen van de individuele cliënt. Meer in het bijzonder keert KansPlus zich tegen plannen waarin een sleutelrol voor de CG-Raad is weggelegd.

Beroering

Binnen de patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties is grote beroering ontstaan over het nieuwe financieringssysteem. In een gezamenlijke brief aan minister Schippers stellen ze dat verdeling van de gelden ondoorzichtig en volstrekt willekeurig gebeurt. Bovendien zijn ze verontwaardigd over het feit dat er zeven miljoen euro op de plank dreigt te blijven liggen.

Gemeenschappelijk front

Het gemeenschappelijke front van de pgo-organisaties dreigt te verkruimelen nu de CG-Raad een eigen alternatief voor het subsidiesysteem heeft aangedragen.  De CG-Raad vindt dat de huidige projectsubsidies voor de patiëntenbeweging tot willekeur en tweedeling leiden en daarom beter besteed kunnen worden aan de oprichting van samenwerkingsplatforms.
 

Verdeel en heers

KansPlus vindt dit de omgekeerde wereld en noemt het voorstel in brief aan de Tweede Kamer een voorbeeld van "verdeel- en heersbeleid". Volgens KansPlus hoort de regie bij de cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordiger te liggen, ook voor wat betreft keuzes in collectieve belangenbehartiging. Het voorstel van de CG-Raad betekent volgens KansPlus dat de grote koepels als de CG-Raad en NPCF gaan bepalen wat de beleidsmatige prioriteiten in de belangenbehartiging zijn, waarbij de individuele cliënt het nakijken heeft.
 

Regie

KansPlus keert zich ook fel tegen het voorstel van de CG-Raad om de regie op zich te nemen bij de mogelijke verdeling van de zeven miljoen euro subsidie die momenteel nog niet is toegekend. Het is volgens KansPlus beter om dit bedrag gelijkelijk toe te wijzen aan alle koepels (NPCF, CG-Raad, CSO, het Platform VG en LPGGz) met de opdracht om voorstellen te ontwikkelen in aantoonbaar goede samenspraak met de lidorganisaties.

Meningsverschillen

Dat het niet altijd botert tussen de verschillende PGO-organisaties bleek ook vorig jaar, toen Psy berichtte over diepgaande meningsverschillen tussen de NPCF en de CG-Raad enerzijds en de kleinere koepels anderzijds. De Tweede Kamer buigt zich vandaag over de financiering van de PGO-organisaties.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van mechelen

8 februari 2011

Ook de ApneuVereniging heeft grote moeite met het initiatief van de CG raad. ? Behoud van instellingsubsidies: Eens
? Afschaffen van programmaraad-projectenmodel: Eens
? Gelden beschikbaar stellen aan organisaties die een gezamenlijk werkplan voor de categorale belangenbehartiging willen maken en uitvoeren: Volstrekt mee oneens.
Wij vinden de resultaten van samenwerking de afgelopen jaren niet erg bemoedigend. Er gaat landelijk erg veel geld zitten in vergaderen, rapporten en projecten die in de praktijk onhanteerbaar zijn.
Als er ergens de samenwerking moet verbeteren is het aan de top bij de koepels. Het is veelzeggend dat de CG-raad deze brief op eigen houtje stuurde en niet met beoogd samenwerkingspartner NCPF.
Er moet meer geld naar de patientenverenigingen zelf. Door inventieve bestuurders die werken met vrijwilligers wordt daar iedere gulden subsidie dubbel en dwars aan het werk gezet, direct in de praktijk; direct in het belang van de patient.

Top