ACTUEEL

Integraal online tuchtregister stoort arts

Bijna driekwart van de huisartsen en medisch specialisten zien geen heil in integrale online publicatie van tuchtmaatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van Quint Result in opdracht van de organisatie voor zorgprofessionals VvAA.

Lichte maatregelen


De Tweede Kamer buigt zich donderdag over een wetsvoorstel van de SP dat voorziet in verplichte openbaarmaking van alle, dus ook de lichtere door het Tuchtcollege opgelegde maatregelen. In het via internet toegankelijke BIG-register staan nu alleen de door het Tuchtcollege opgelegde maatregelen die van invloed zijn op de bevoegdheid van een zorgverlener om zijn beroep uit te oefenen: een schorsing, een beperking van deze beroepsuitoefening of een verbod. Volgens het voorstel zouden de ‘lichtere' maatregelen, zoals een waarschuwing, berisping en geldboete, hieraan moeten worden toegevoegd.

Onrust

Uit de VvAA-enquête onder bijna zevenhonderd artsen blijkt dat 74 procent van de huisartsen en 69 procent van medisch specialisten tegen verruiming van de openbaarmaking is. Online publicatie van de lichtere maatregelen vermindert juist openheid en veroorzaakt onnodig onrust in de relatie met de patiënt, aldus de ondervraagde artsen.

Belastend

Ook artsenvereniging KNMG keert zich tegen het voorstel. Patiënten zullen volgens de KNMG ten onrechte denken dat een arts zonder waarschuwing een betere arts is dan een gewaarschuwd arts. Daarnaast is een levenslange aantekening in het BIG-register voor artsen onevenredig belastend en stigmatiserend. Ook ondermijnt het voorstel het doel van het tuchtrecht. Openbaarheid op deze manier zal uiteindelijk zelfs slecht kunnen zijn voor de kwaliteit van zorg, stelt de KNMG.

Angstcultuur

 "De lichtere maatregelen worden doorgaans opgelegd voor kleine fouten, waaronder ook fouten van niet-medische aard", reageert Annemarie Smilde, hoofd van de Tuchtrechtsectie bij VvAA rechtsbijstand. Ze vraagt zich af of patiënten deze informatie op waarde kunnen inschatten. "De gemiddelde patiënt zal onjuiste conclusies verbinden aan een opgelegde maatregel, zelfs als de motivering van het tuchtcollege hieraan toegevoegd wordt. Begrijpt hij bijvoorbeeld dat een maatregel voor een geneeskundige verklaring van een arts over de opvoedingskwaliteiten van een patiënt niet hoeft te duiden op een incapabele huisarts? Ik denk dat openbare registratie zorgt voor een onnodige angstcultuur, met negatieve gevolgen voor patiënten, zorgverleners en uiteindelijk ook de zorgkwaliteit."

Meer openheid

Driekwart van de huisartsen en medisch specialisten vindt wel degelijk dat zorginstellingen en zorgverleners meer openheid kunnen bieden aan patiënten over medische fouten binnen de zorg. Een meerderheid van de zorgprofessionals geeft de voorkeur aan een persoonlijk gesprek met de patiënt (73 procent) en eventueel zijn familie (59 procent) om fouten en bijna-fouten in de behandeling te bespreken. Andere mogelijkheden zijn een gesprek met de patiënt en een onafhankelijk gespreksleider (19 procent) of met de patiënt en een mediator met kennis van de gezondheidszorg (18 procent).


 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

9 februari 2011


Commentaar SIN-NL:
Transparantie en verantwoording, dat horen de basisbegrippen te zijn van professioneel en dus ook medisch handelen. Slechts in 17 % legt de tuchtrechter een maatregel op, meestal een waarschuwing.
Dit betreft nb geen lichte gevallen, maar invaliditeit of dood door ernstig nalatig medisch handelen.
Patienten weten dat artsen elkaar bij fouten dekken en kennen de doofpot van medische fouten.
Na de medische fout geven artsen structureel vrijwel geen eerlijke informatie of herstelbehandeling, alle mooie woorden in dit artikel ten spijt.

Johan

10 februari 2011

In het register mag dan alvast worden opgenomen dat drie kwart van de artsen hun cliënten niet als volwaardig mens ziet, dan wel iets te verbergen heeft.

Top