ACTUEEL

ActiZ: gelijke kwaliteitseisen zorgaanbieders en ZZP-ers

Kwaliteitseisen aan de zorglevering moeten voor alle zorgaanbieders gelijk zijn. Zowel voor zorgorganisaties als voor bemiddelingsbureaus en ZZP-ers. ActiZ wil duidelijkheid van het ministerie van VWS over het gelijke speelveld tussen alle partijen.

Kwaliteitskader Huishoudelijke Hulp

Het kwaliteitskader Huishoudelijke Hulp heeft alleen zin als dit geldt voor alle aanbieders, stelt ActiZ. De brancheorganisatie reageert hiermee op de aantijging van staatssecretaris Bussemaker dat ActiZ nieuwe voorwaarden zou stellen aan de ondertekening van het Kwaliteitskader huishoudelijke hulp. ActiZ ontkent dit en zegt alleen haar vraag om duidelijkheid te herhalen. Eerder verbond ActiZ de ondertekening van het kwaliteitskader Huishoudelijke Hulp aan het ontstaan van een gelijk speelveld tussen alle aanbieders van huishoudelijke hulp.

ZZP-convenant

De gelijkheid kwam vorig jaar in het gedrang door het zogenaamde ZZP-convenant. Daarin kregen bemiddelingsbureaus dezelfde rechten als zorgaanbieders, maar hoefden zij niet aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen. De rechter heeft dit convenant strijdig met de AWBZ, de Kwaliteitswet en de WTZi verklaard. Met de uitspraak in het kort geding is echter het probleem van het gelijke speelveld niet opgelost. Dit hangt af van nadere regelgeving van het Ministerie van VWS.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top