ACTUEEL

Vergelijking ziekenhuiskwaliteit vaak ondeugdelijk

De methodes op grond waarvan de kwaliteit van ziekenhuizen worden vergeleken zijn vaak ondeugdelijk. Vooralsnog is er geen algemeen bruikbare methode om de kwaliteit van zorg te meten. Dat stelt Hester Lingsma, die onlangs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveerde.

Sterftecijfer

Lingsma vergeleek tien Nederlandse ziekenhuizen op basis van het percentage patiënten met een herseninfarct dat na zes maanden was overleden of gehandicapt geraakt. Dit percentage varieerde van 29 tot 78 procent. Deze enorme verschillen werden echter grotendeels veroorzaakt door de soorten patiënten die waren opgenomen. Slechts een klein deel was te wijten aan verschillen in zorg. Volgens Lingsma kan een ziekenhuis met een hoog sterftecijfer zelfs beter zijn dan een ziekenhuis met een laag sterftecijfer.

Openbaar

Gelet op deze ongerijmdheden vindt Lingsma dat de uitkomsten van kwaliteitsonderzoeken pas  openbaar moeten worden gemaakt wanneer ze rekening houden met statistische onzekerheid en verschillen in patiëntenpopulaties. Anders zijn dergelijke uitkomsten volgens Lingsma enkel misleidend.

Kritiek op inspectie

In haar proefschrift uit Lingsma ook kritiek op de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ baseert uitkomsten vaak op kleine aantallen patiënten per ziekenhuis, slechts tientallen mensen. Dat maakt het  kwaliteitsoordeel van de inspecteurs volgens Lingsma twijfelachtig en wekt de inspectie niet meer dan de schijn van transparantie.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

merhai

3 maart 2011

Dit is niet de eerste keer dat deskundigen waarschuwen voor de samenstelling van ranglijstjes en de interpretatie daarvan. Dat het publiek hier belang aan hecht is meer dan normaal, zij is geinteresseerd in de " X factor" .( alsof iemand weet wat dat is)
Maar dat formele instanties ,wiens oordeel en besluitvorming grote gevolgen hebben, zich laten leiden door twijfelachtig materiaal is een kwalijke zaak. Doen ze dat uit onwetendheid, ondeskundigheid, vanuit secundaire motieven ( politiek danwel economisch??)??

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

3 maart 2011

Manipulatie van onderzoek gemotiveerd door eigenbelang is niet ongewoon in de medische sector waar financiële oogmerken prevaleren boven het belang van de patient, zie Ionannidis' bevindingen : http://ieu-alliance.eu/newslist.php?cmd=resetall#23 en www.sin-nl.org
Laten artsen beginnen om hun medische dossiers correct, volledig en zorgvuldig samen te stellen, conform hun wettelijke dossierplicht, zie WGBO www.sin-nl.org .
Wetenschap is geen garantie voor onafhankelijkheid.

Lingsma

7 maart 2011

De Inspectie zelf heeft de kennis om de gegevens goed te interpreteren, en gebruikt ze als onderdeel van haar oordeel over een instelling. Door derden samengestelde 'ranglijstjes' over kwaliteit zijn echter misleidend.

Top