ACTUEEL

Duitse kaakchirurg mag borstoperaties blijven uitvoeren

Een Duitse kaakchirurg die ook af en toe borstoperaties uitvoert, mag dat van de Duitse Hoge Raad blijven doen.

Vaardigheden

Volgens het Bundesverfassungsgericht mogen artsen zelf beoordelen of ze voor een ingreep over de benodigde vaardigheden beschikken, meldt Artsennet.nl.

Tien procent

De aangeklaagde kaakchirurg voert naar eigen zeggen jaarlijks 3.600 operaties uit in de kaak en het hoofd-halsgebied. Daarnaast is hij directeur van een kliniek voor cosmetische chirurgie, waar hij jaarlijks ongeveer vierhonderd tot vijfhonderd plastisch-chirurgische ingrepen uitvoert. Ongeveer tien procent van deze ingrepen betreft het inbrengen van borstimplantaten of buik- of armoperaties.

Boete

Het tuchtcollege in Hamburg waarschuwde de kaakchirurg eind 2009 hiervoor en gaf hem een boete van 1500 euro. Ook in hoger beroep werd geoordeeld dat de arts buiten het gebied van zijn professionele vaardigheden had gehandeld. De arts ging hier succesvol tegen in beroep. De Duitse Hoge raad besloot vorige week dat de opgelegde geldboete in strijd is met de professionele vrijheid van artsen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

7 maart 2011

Dit arrest is niet Straatsburg-proof, en zal ongetwijfeld door het Hof te Straatsburg verworpen worden in verband met strijd met het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM)
Blijkbaar hecht de Duitse Hoge Raad- onterecht meer waarde aan het eigenbelang van artsen, met een fraai woord: professionele autonomie, dan aan het zelfbeschikkingsrecht der patienten.
Tot het zelfbeschikkingsrecht behoort het verstrekken van eerlijke informatie voorafgaande aan medische behandeling door de arts en het verlenen van toestemming door de patient. Zie verder EVRM en www.sin-nl.org

Top