ACTUEEL

Wfg boycot ‘onnodige informatieuitvraag'

Wfg boycot ‘onnodige informatieuitvraag'

Het Westfriesgasthuis in Hoorn weigert nog langer nieuwe, aanvullende kwaliteitsgegevens te leveren aan de zorgverzekeraars. De boycot van het Wfg richt zich met name op een recent verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Eigen houtje

Volgens het Wfg wil ZN in strijd met eerdere afspraken in het kader van het programma Zichtbare Zorg allerhande aanvullende informatie. Bovendien sleutelt ZN volgens Wfg-bestuurder Hugo Keuzenkamp ook op eigen houtje aan de definities voor kwaliteit, terwijl die binnen Zichtbare Zorg al in onderling overleg tussen ziekenhuizen, artsenverenigingen en verzekeraars waren vastgesteld. Ook Keuzenkamp is zich bewust van de voortdurende discussie over de validiteit van indicatoren, maar vindt het onaanvaardbaar dat ZN "de discussie passeert".

Administratieve lastenverzwaring

Ook individuele zorgverzekeraars laten zich volgens Keuzenkamp weinig gelegen liggen aan de gezamenlijke uitvraag van informatie. Volgens Keuzenkamp leidt Zichtbare Zorg zo in de praktijk niet tot een vermindering, maar juist tot een verzwaring van de administratieve lasten. "In aanvulling op Zichtbare Zorg en bovenop de uitvraag van de gezamenlijke zorgverzekeraars, liggen ook de eerste verzoeken van individuele verzekeraars om weer andere informatie al op onze mat", aldus Keuzekamp in zijn blog op Skipr.

Tegemoetkoming

Keuzenkamp stelt dat het Wfg er alles aan gedaan heeft om aan de behoefte tot informatieuitvraag tegemoet te komen. Het ziekenhuis heeft zelfs een applicatie aangeschaft die automatisch de voor Zichtbare Zorg benodigde informatie uit het ziekenhuisbrede elektronisch patiëntendossier (EPD) afleidt. Zulke systemen opnieuw inregelen vergt volgens Keuzenkamp veel tijd en legt een groot beslag op ondersteunende afdelingen en medisch specialisten.

Demotiverend

Het steekt Keuzenkamp dat de zorgverzekeraars uiteindelijk weinig doen met alle informatie die wordt opgevraagd. "In de praktijk merken wij dat kwaliteitsinformatie door verzekeraars nog nauwelijks wordt gebruikt bij de zorginkoop", aldus Keuzenkamp. "Informatie vragen waar geen actie uit volgt werkt demotiverend."
Lees de brief van Keuzenkamp aan ZN-directeur Tony Lamping

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Meihuizen

9 maart 2011

Heel goed! Eindelijk eens een bestuurder die zijn verantwoordelijkheid neemt en niet alleen roept dat we iets aan lastenverlichting moeten doen, maar een 'echt' signaal afgeeft dat de maat vol is. Weer -tig fte administratie erbij voor (veelal nietszeggende) indicatoren... waar zou al dat geld in de zorg toch heengaan?
Hulde!

Top