ACTUEEL

Cliënt praat mee over zorgplan

Zorgverleners in de langdurige zorg moeten voortaan eerst een gesprek voeren met de cliënt. Daarin bespreken ze samen de doelen van de zorgverlening. Dit staat in het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg van staatssecretaris Bussemaker.Ook moeten cliënt en zorgverlener overleggen ze hoe die doelen bereikt kunnen worden. Zo moet voor de cliënt duidelijk wordt welke zorg en ondersteuning hij precies krijgt. De zorgverlener legt de uitkomst van dit gesprek vast in het zorgplan.

Inspectie kijkt mee

Veel zorgaanbieders werken al met een zorgplan, maar de cliënt wordt vaak onvoldoende betrokken bij de invulling van het plan. Omdat instellingen hun geld krijgen op basis van de zorgzwaarte van hun cliënten is het mogelijk om cliënten inspraak te geven in hoe de geïndiceerde zorg geleverd wordt. Dat levert meer flexibiliteit op.
Het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg verbetert niet alleen de positie van de cliënt. Het zet ook vanuit de wetgever een basisnorm voor zorgaanbieders die te weinig aandacht besteden aan het gebruik van zorgplannen. Ook krijgt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) meer inzicht in de manier waarop zorgaanbieders met hun cliënten omgaan. Het besluit is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant en treedt morgen in werking.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top