ACTUEEL

Bussemaker laat verpleeghuizen wachten

Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid slaagt er niet om voor  1 juni duidelijkheid te geven over de invoering van de integrale bekostiging  in de verzorging en verpleging. Daarmee komt Bussemaker terug op een eerdere toezegging.Naar voorbeeld van de curatieve zorg moet de AWBZ-sector binnen afzienbare tijd de kapitaallasten terugverdienen in de prijzen. De voortdurende onduidelijkheid over de invoering van integrale bekostiging en de grote financiële risico’s die er aan verbonden zijn, zorgen voor onrust in het veld. Op aandringen van de Tweede Kamer zei staatssecretaris Bussemaker daarom in januari toe om vóór  1 juni duidelijkheid te geven over de uitgangspunten voor de berekening van de kapitaallastencomponent. 

'Omvangrijke operatie'

In een brief aan de Kamer schrijft ze nu dat het om  “een omvangrijke operatie” gaat:  “Ik acht het dan ook niet wenselijk de druk op de NZa nog hoger op te voeren om de informatie al vóór 1 juni 2009 beschikbaar te stellen”, aldus Bussemaker. Wel belooft de staatssecretaris  regelmatig met de NZa te overleggen en de voortgang van het proces nauwlettend te volgen, zodat de beloofde informatie voor  1 juli aan de Kamer kan worden toegezonden.
Branchevereniging Actiz is ongelukkig met dit respijt. Actiz vreest dat hierdoor overleg over het zomerreces heen getild zal worden en pas in het najaar weer ter tafel komt. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top