ACTUEEL

ZN ‘verontrust' over opstelling Westfriesgasthuis

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laten bij monde van directeur Zorg Tony Lamping weten ‘verontrust' te zijn over de weigering van het Westfriesgasthuis om voorlopig nog nieuwe, aanvullende kwaliteitsinformatie aan te leveren.

Lastenverzwaring

Wfg-bestuurder Hugo Keuzenkamp  meldde onlangs in Skipr dat hij niet op een recent verzoek van ZN om informatie wil ingaan. Volgens Keuzekamp levert het Wfg alle kwaliteitsinformatie die in het kader van het programma Zichtbare Zorg is afgesproken. Aanvullende verzoeken betekenen in Keuzenkamps optiek een onnodige administratieve lastenverzwaring. Het stoort Keuzenkamp bovendien dat ZN zonder nader overleg nieuwe criteria voor kwaliteitsuitvraag aanlegt.

Falen

Volgens Lamping kan Keuzenkamp zich niet achter Zichtbare Zorg verschuilen, aangezien "het project niet oplevert wat was beoogd, namelijk zichtbare kwaliteit." Juist vanwege het falen van Zichtbare Zorg is het volgens Lamping "niet meer dan logisch" dat ZN nu stappen zet om nieuwe kwaliteitsgegevens op te vragen.

Verontrustend

Volgens Lamping is Keuzenkamp het aan de patiënten van het Wfg verplicht om dergelijke verzoeken te honoreren. "Ik begrijp niet hoe u de patiënten die zich in uw ziekenhuis melden recht in de ogen kunt blijven kijken zonder duidelijk te maken dat u goede zorg levert", aldus Lamping. "Het meest eigenaardige is nog dat een professionele organisatie zich niet zou moeten laten bevragen op zijn prestaties maar een interne drive zou moeten hebben om de buitenwereld te laten zien hoe goed ze is! Het ontbreken van zo'n proactieve houding  is nog het meest verontrustend."
De volledige reactie van Lamping is terug te lezen als posting onder het blog ‘Verlichting verantwoordingslast is dode letter' van Hugo Keuzenkamp

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top