ACTUEEL

Kabinet beknibbelt 1,2 miljard op zorgtoeslag

Het kabinet gaat 1,2 miljard beknibbelen op de zorgtoeslag. Daarnaast zal minister Ab Klink (Volksgezondheid) nog eens voor een zelfde bedrag geld vrij moeten maken. Deze maatregelen maken deel uit van het pakket dat de regering woensdag presenteerde om de uitgaven van de overheid in de hand te houden.

Snijden

Volgens prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) dreigen de uitgaven voor de zorgtoeslag te groeien naar 5 miljard in 2010. In het eerste jaar dat deze tegemoetkoming voor de hogere zorgpremie werd uitgekeerd, kostte dit nog 2,5 miljard.

Draagkracht

Bij het snijden in de zorgtoeslag zal wel gekeken worden naar draagkracht. De toeslag is een gevolg van het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 werd ingevoerd. De verplichte zorgverzekering vervangt het ziekenfonds en de particuliere zorgverzekering. Om de stijging van de zorgpremie te compenseren,  kwam er een inkomensafhankelijke zorgtoeslag. Vorig jaar kwamen hier, volgens voorlopige cijfers van de Belastingdienst, ruim 5 miljoen huishoudens voor in aanmerking.

Ondernemen en experimenteren

Klink is van plan de andere 1,2 miljard binnen te halen met een aantal plannen die al in de pen zitten. Verdere invoering van vrije prijzen in de ziekenhuizen zal de prijzen kunnen drukken. Chronisch zieken zullen meer door huisartsen geholpen moeten gaan worden dan in de duurdere ziekenhuizen. Ook moet er meer ruimte komen voor privaat geld in de zorg. Daarom zou er een experiment moeten komen met uitkering van winst in de zorg. Nu mag dit nog niet. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top