ACTUEEL

Oppositie wil tweede gehoorprothese ook vergoeden

Oppositie wil tweede gehoorprothese ook vergoeden

De oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie willen weten of minister Edith Schippers (Volksgezondheid) ook een tweede inwendige gehoorprothese bij jonge, dove kinderen wil vergoeden.

Vragen

De vijf partijen hebben haar er maandag in gezamelijke vragen onder meer op gewezen dat een doof kind met twee implantaten aanzienlijk beter hoort, minder kans heeft op een taalachterstand en beter mee kan op school. Wel willen ze van de minister weten hoe het zit met eventuele extra kosten.

Motie

PvdA, SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie herinneren Schippers aan een eerdere motie waarin werd opgeroepen om innovatieve hulpmiddelen tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Het implantaat voor deze kleine groep valt daar volgens hen ,,bij uitstek'' onder. Voor april willen de oppositiepartijen weten hoe Schippers daar over denkt. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

15 maart 2011

het gehoor is in stereo uitgevoerd. daardoor kunnen we richting en diepte horen, geluidbronnen onderscheiden en ons beter concentreren op die spreker/geluidsbron die we willen horen. zodra deze stereofaciliteit niet (goed) functioneert, leidt dat tot disfunctioneren. het is dus essentieel te erkennen dat het gehoor één systeem is dat ook slechts als geheel goed kan functioneren.

toch concentreert de techniek zich bij het helpen van doven niet op dit systeem, maar op de afzonderlijke oren. begrijpelijk, want heel lang waren er alleen instrumenten beschikbaar die direct op de gehooropening aangrijpen. daardoor werd onvoldoende onderkend dat uiteindelijk het gehoor alleen als geheel kan functioneren.

dat speelt dove kinderen parten in de discussie over de vergoeding van de gehoorprothese. VARA Ombudsman Pieter Hilhorst liet in zijn uitzending van 11 maart schrijnend zien hoe zij hierdoor benadeeld worden doordat zij slechts in aanmerking komen voor een prothese voor één oor. zij kunnen daardoor nog steeds onvoldoende focussen om in een groep of klas te kunnen functioneren.

Het wordt tijd dat we ons realiseren dat een gehoorprothese slechts functioneel is als die zoveel als mogelijk is het vermogen stereo te horen herstelt. een prothese voor één oor is maar een halve prothese, de kamer moet zich inspannen om ervoor te zorgen dat doven ook de andere helft, die zij echt nodig hebben, kunnen krijgen. er is maar één gehoor, en dus ook maar één gehoorprothese (in stereo!).

loekie

15 maart 2011

Het kost niet eens meer geld, sterker nog het zal zelfs geld besparen. Speciaal onderwijs is ontzettend duur. Per kind loopt er gemiddeld 1 FTE rond op school. Als je met een tweede CI meer kinderen naar het regulier onderwijs helpt, spaar je uiteindelijk op de kosten hiervan. De besparing hierop is vele malen groter dan de kosten van een CI.

Top