ACTUEEL

NMa akkoord met Zeeuwse ziekenhuisfusie

De ziekenhuizen in Vlissingen en Goes mogen fuseren. Dat heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) woensdag bepaald.

Monopolie

De NMa concludeert dat de fusie noodzakelijk is om goede ziekenzorg in Zeeland te blijven garanderen. Wel gelden er strikte voorwaarden, omdat de ziekenhuizen een monopolie krijgen in de provincie.

Voorwaarden

Daarom stelt de NMa een maximale prijs op voor medische diensten. Verder moeten de ziekenhuizen een afdeling voor intensieve zorg en een eerste hulp realiseren. Ook moeten de ziekenhuizen aanbieders van specialistische zorg faciliteren met operatiekamers. De NMa zal de naleving van de voorwaarden nauwgezet controleren en daarbij samenwerken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Zienswijzen IGZ en NZA

De NMa heeft in haar oordeel de zienswijzen van de IGZ en de NZa zwaar laten meewegen. De IGZ stelt in haar advies dat de bevolkingsomvang in Midden-Zeeland onvoldoende is om volwaardige basisziekenhuiszorg aan te laten bieden door twee ziekenhuizen. Midden-Zeeland moet daarbij naar het oordeel van de IGZ beschouwd worden als een unieke regio in Nederland, gezien de geïsoleerde geografische positie. Waar andere kleinere ziekenhuizen in Nederland eventuele kwetsbaarheden kunnen oplossen door gebruik te maken van nabijgelegen grotere (topklinische of academische) ziekenhuizen, kunnen de ziekenhuizen in Midden-Zeeland dat niet. Op grond van het kwalitatieve oordeel van de IGZ adviseert de NZa positief over de fusie als nadelen gecompenseerd worden met passende maatregelen. Ook de betrokken zorgverzekeraars, de cliëntenraden, patiëntenplatforms en de huisartsen hebben aangegeven dat zonder fusie de basisziekenhuiszorg in gevaar komt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top