ACTUEEL

'Crisis biedt innovatie kansen'

Meer lezen over zorginnovatie? Kijk op Naslag A-Z innovaties >>

3e Zorg Innovatie Event

Het 3e Zorg Innovatie Event vond plaats op maandag 9 maart in het ING House te Amsterdam en was geiniteerd en georganiseerd door Coincide BV naar aanleiding van de Japan Zorgreis 2008.
Gedurende de Japan zorgreis is veel gesproken over hoe de huidige storingen in de zorgmarkt te doorbreken zijn. De zorgsector is zich steeds meer aan het aanpassen aan de nieuwe marktwerking en komt voor gedurfde keuzes te staan waar risico’s mee zijn gemoeid. Hiervoor is ruimte en vertrouwen nodig en moeten barrières worden overwonnen. 
Het thema van het zorg event is aangepast op de actualiteit. De financiële crisis brengt kansen en risico’s. Kansen om te veranderen en te innoveren.  De crisis vraagt ook om verantwoordelijk financieel beleid en zorgzame omgang met onze sociale zorgplicht. Wat kunnen wij als zorgbestuurders zelf initiëren, creëren en ontwikkelen in deze uitdagende tijd? En … wat hebben we daarvoor nodig? Van onszelf, van elkaar, van de consument en van de overheid.
Het Zorg Innovatie Event begon met een seminar waar drie topsprekers de basis zullen leggen voor de discussies later aan tafel. Tijdens het daarop volgende discussiediner werd in twee rondes gediscussieerd over respectievelijk (1) de Kansen die de financiële crisis met zich meebrengt en (2) de sociale en financiële verantwoordelijkheden die de maatschappij vraagt van de zorgmarkt.

Tafeldiscussie 1: kansen

De crisis creëert een omgeving waar juist kansen en vernieuwing kunnen doorbreken. Bijvoorbeeld innovatie op gebied van techniek, arbeidsmarkt, besturingsmodellen, zorgorganisatie, of preventie. Tijdens de eerste tafeldiscussie kwamen de volgende vragen aan de orde:
- Is de crisis het moment om nieuwe businessmodellen en samenwerkingsvormen te entameren en tot wasdom te brengen, vanuit het belang van de consument?
- Hoe voorkomen we dat de gevolgen van de crisis verandering en innovatie niet belemmeren maar juist een stimulerende omgeving vormen?
- Welke technologische initiatieven zouden we nu moeten versnellen?
- Hoe kan de crisis het personeelstekort in de zorg helpen oplossen?
- Wat is daarvoor nodig? Wat verwachten we daarvan?
- Hoe kan zelfzorg en preventie een grotere rol spelen in de zorg? Welke initiatieven zijn daarvoor nodig? 

Voor het antwoord op deze vragen, lees het verslag.

 

Tafeldiscussie 2: verantwoordelijkheden

De financiële crisis creëert ook een omgeving waarbij onze sociale en financiële verantwoordelijkheid op scherp wordt gezet. Wat kunnen zorgaanbieders en verzekeraars meer doen om een verantwoord financieel beleid te voeren zodanig dat we toegang tot goede zorg blijven waarborgen, was de rode draad tijdens de tweede tafeldiscussie:
- Om overheidsingrijpen te voorkomen/remmen kunnen we zelf initiatief nemen om kosten efficiënter te opereren. Wat en hoe?
- Toont de crisis het ongelijk aan van de ‘economy of scales’? Gaan organisaties door de crisis terug naar de menselijke maat?
- Zet de crisis het solidariteitsprincipe van het stelsel (verder) onder druk? Hoe reëel is het gevaar van een tweedeling binnen de maatschappij?
- Zijn faillissementen noodzakelijk om ons wakker te schudden?
- Welk verantwoordelijkheden moet de consument krijgen?
 
Voor het antwoord op deze vraag, lees het verslag.

 

Deelnemers

Nieuwsgierig wie de deelnemers aan het Zorg Innovatie Event waren? Bekijk de deelnemerslijst. 

Interviews

Luister en kijk wat Roger van Boxtel,voorzitter Menzis, Diana Monissen, directeur-generaal cure van het ministerie van VWS en Paul Smit, senior VP Strategy & Business Development van Philips te vertellen hadden

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top