ACTUEEL

‘Huidig farmamodel is niet toekomst-proof’

De farmaceutische sector zal haar distributiemodel radicaal om moeten gooien, wil ze in de toekomst in staat zijn om complexe nieuwe medicijnen en therapieën op de juiste manier bij de patiënt te krijgen. Het managen van de informatiestromen tussen farmaceut, patiënt en zorgverlener staat hierin centraal, evenals de noodzaak tot samenwerking tussen die partijen.

Managen informatiestromen

In 2020 zal dit net zo'n doorslaggevende rol hebben als het fysieke medicijn. Dat blijkt uit het PwC-rapport: Pharma 2020: supplying the future, which path will you take.

Specialiseren

Farmaceuten zullen moeten kiezen of ze leverancier en ontwikkelaar worden van gespecialiseerde behandelingen of grootschalige medicijnproducent. Alleen echt grote marktpartijen kunnen deze twee richtingen combineren, blijkt uit het PwC-rapport. Ook zij de farmacuten hun distributieketens langs deze twee lijnen moeten organiseren. Voor de Nederlandse farmasector heeft focus op gespecialiseerde behandelingen de toekomst volgens de onderzoekers.

Biotech

Nederland heeft vooral wat biotech betreft een aantal troeven in handen, volgens het rapport. Belangrijk is vooral het groeiend aantal spin-offs dat Nederland kent en de focus van de academische wereld op het 'ontdekken' van nieuwe medicijnen. De volgende stap is het succesvol naar de markt brengen van deze nieuwe behandelingen, aldus de onderzoekers. Om dat te kunnen doen moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, te beginnen met deregulering door de overheid. Door de bijzonder strenge Nederlandse regels voor het testen van medicijnen, dreigen veel biotechbedrijven uit te wijken naar andere landen. Daarnaast moeten de bedrijven zelf nadenken over hun ontwikkel- en distributieproces.

Oplossingen complexe ziekten

"Nu de grote ziekten zijn aangepakt, is één van de grootste uitdagingen voor farmaceuten en biotechbedrijven oplossingen te vinden voor de complexe ziekten waaraan veel minder mensen lijden. Ontwikkeling, productie en distributie van medicijnen hiervoor is gecompliceerd en vergt een nieuwe aanpak waarin de juiste informatie over specifieke patiënten essentieel is", stelt Arwin van der Linden, verantwoordelijk voor de farmaceutische en biotechsector binnen PwC.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top