ACTUEEL

'Laat e-mental health niet aan marktpartijen'

Bredere toepassing van informatietechnologie in de ggz draagt bij tot goedkopere, doelmatiger zorg. Een echte doorbraak blijft echter uit. De overheid kan de ontwikkeling van e-mental health daarom niet overlaten aan marktpartijen, maar moet de regie in handen nemen. Dat concludeert Atos Consulting op basis van een toekomstverkenning.

Onzekerheid

Een belangrijk struikelblok voor de doorontwikkeling van e-mental health is beleidsonzekerheid, constateert Atos Consulting. Het huidige kabinet stimuleert marktwerking in de zorg, maar dit kan door een volgend kabinet weer worden teruggedraaid. Daarbij heeft ook de ggz-sector te maken met forse bezuinigingen. Vanaf volgend jaar moet de ggz 110 miljoen euro per jaar inleveren. Daarnaast zorgen ook veranderingen in de financiering van de ggz voor onzekerheid. Dit betekent dat ggz-instellingen voorzichtig zijn met investeringen in IT.

Standaarden

De overheid heeft daarnaast een rol bij het vastleggen van standaarden, zo gelooft Leo Wildeman, partner van Atos Consulting. "Minister Schippers van Volksgezondheid erkent het belang van e-mental health. Zo schrijft zij in een brief aan de Kamer dat zij de inzet van IT in de zorg van groot belang vindt en initiatieven op dit terrein wil versterken. Dit is echter onvoldoende om e-mental health in de zorgmarkt te verankeren. Er moeten talloze data worden verzameld, standaarden worden vastgesteld en de wetgeving moet worden aangepast."


Strijdige belangen

Die standaarden zijn volgens Wildeman met name van belang omdat veel instellingen vanwege concurrentieoverwegingen niet te springen om informatie te delen. "Veel marktpartijen zijn vanuit concurrentieoverwegingen zeer terughoudend met het delen van informatie. Bovendien vinden zij het lastig een sluitende business case op te stellen: niet alle baten komen ten goede van de partijen die investeren. Een zorgmarkt die wordt gekenmerkt door een steeds grotere marktwerking en strijdige belangen zijn voor de ontwikkeling van e-mental health niet goed. De overheid moet daarom op dit dossier een prominente rol claimen."

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Lucien Engelen

17 maart 2011

Als er 1 sector in de zorg is die meters heeft gemaakt op vlak ehealth is het wel de de GGZ. Helaas een typische benadering van oude manier van denken hoe "de markt" te beheerSen ipv te beheRen is. E-health zal zich zelf een weg banen door de zorg, omdat daarvoor en daartoe alles randvoorwaarden aanwezig zijn. Een probleem, geld (genoeg alleen schotten er uit slopen), een doelgroep die er om vraagt (en dan heb ik het NIET over de professionals) en niet in de laatste plaats een groeiend urgentiebesef.

Natuurlijk moeten er standaarden komen (moesten die er niet NU al zijn ?) met het uitblijven van het L-EPD zal de markt van de PHR's zijn gestage opkomst alleen nog maar zien toenemen en versnellen. (zie ook http://www.skipr.nl/blogs/id459-hulde-chapeau-eureka-er-komt-geen-landelijk-epd.html )


Top