ACTUEEL

NZa doet inval bij frauderende tandarts

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vrijdag een inval gedaan bij een tandarts in Amsterdam. Op basis van verschillende meldingen vermoedt de NZa dat de tandarts voor enkele tonnen heeft gefraudeerd. Bij de inval vorderde de NZa stukken uit de administratie. De tandarts heeft nu een aanwijzing gekregen.

Boete

De tandarts heeft de afgelopen vier jaar declaraties in rekening gebracht voor behandelingen die niet hebben plaatsgevonden. Daarnaast heeft hij behandelingen verricht en die vervolgens op andere verzekerden gedeclareerd. Zo declareerde hij bijvoorbeeld wortelkanaalbehandelingen voor kinderen met een melkgebit. Verschillende zorgverzekeraars deden bij de NZa melding van fraude. De zorgverzekeraars kunnen het fraudebedrag via de rechter terugvorderen van de tandarts. De NZa heeft de tandarts met de aanwijzing nu gedwongen te stoppen met deze gedragingen. Met de vrijdag gevorderde gegevens rondt de NZa haar onderzoek in de komende maanden af. Afhankelijk van de uitkomsten kan de NZa de tandarts een boete opleggen.

Meldingen

Er komen jaarlijks relatief veel signalen binnen bij de NZa over tandartsen en orthodontisten. Het gaat dan bijvoorbeeld om meldingen over declaraties van behandelingen die niet hebben plaatsgevonden, declaraties van behandelingen die een patiënt niet heeft ondergaan, of het declareren van behandelingen voor niet-verzekerde of onderverzekerde mensen op de naam van iemand anders. In 2010 ging 40 procent van de signalen in de curatieve zorg over mondzorg.

Verscherpt

De NZa heeft om die reden het toezicht op de mondzorg verscherpt en doet extra onderzoek naar de werking van het systeem. Het is een van de taken van de NZa om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorgmarkt te bewaken. De NZa werkt in haar toezicht vaak samen met andere toezichthouders en het openbaar ministerie. Mensen die een vermoeden hebben dat hun tandartsrekening niet klopt, kunnen hun tandarts om uitleg vragen. Komen zij er niet uit, dan kunnen zij dit melden bij hun verzekeraar of aan de NZa.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

27 maart 2011

.... en welke straf vordert het OM voor dit vier jaar lang durend misdrijf met voorbedachten rade?

Top