ACTUEEL

Zzp’s medicaliseren langdurende zorg

Organisaties in de langdurende zorg zien de invoering van zorgzwaarte pakketten (zzp’s) vooral als een financiële en bedrijfsmatige verandering zonder zorginhoudelijke consequenties. Zzp’s leiden dan ook niet tot een versterking van de positie van de cliënt. Door de nadruk op zorgzwaarte wordt juist vooral naar de beperkingen van de cliënt gekeken. Dit blijkt uit een cliëntmonitor van het Platform VG.

Geen verandering

Het Platform VG constateert dat veel organisaties ervoor kiezen om de zorg op dezelfde wijze te verlenen als voor de invoering van de zorgzwaarte pakketten het geval was. Organisaties zien zzp’s  niet als een aanleiding om zorginhoudelijk anders te gaan werken. Enkele organisaties zijn dit wel van plan, maar zijn nog niet zo ver.

Negatief

Dit neemt niet weg dat de invoering van zzp’s onbedoelde zorginhoudelijke consequenties heeft. Door de impliciete nadruk op zorgzwaarte wordt er meer naar beperkingen van cliënten gekeken dan naar  mogelijkheden. In concreto leidt dit er toe dat er ook minder aandacht is voor vrije tijdsbesteding en individuele begeleiding. “De ‘negatievere insteek’ stuit begeleiders, cliënten en cliëntvertegenwoordigers tegen de borst”, constateert het Platform VG. “Zij willen vanuit de mogelijkheden van de cliënt kijken naar de ondersteuning die nodig is.”

Pluspunt

Als pluspunt ziet het Platform VG dat instellingen gedwongen worden om een duidelijker beeld te geven van het zorgaanbod. De definiëring van zzp’s maakt duidelijk dat organisaties niet alles meer kunnen bieden. De organisatie moet samen met de cliënt en zijn vertegenwoordiger naar alternatieven zoeken. Wel merkt het Platform VG op dat deze omslag nog niet helemaal geïntegreerd lijkt te zijn in de praktijk. Een andere positieve ontwikkeling is dat er kritischer wordt gekeken naar de juistheid van de indicatie van een cliënt en de geschiktheid van de woonlocatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top