ACTUEEL

Gehandicaptenzorg moet inspelen op vergrijzing

Bestuurders en toezichthouders van instellingen voor gehandicaptenzorg moeten specifiek beleid ontwikkelen dat is gericht op de ouder wordende doelgroep. Dat stellen KansPlus en VraagRaak naar aanleiding van het rapport ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’.

Onduidelijk

Uit het onderzoek van het Belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten en het Steunpunt medezeggenschap cliëntenraden, blijkt dat bijna de helft van de instellingen voor gehandicaptenzorg niet weet of er een beleid wordt gehanteerd dat gericht is op de vergrijzing. Een kwart gaf aan een dergelijk beleid niet te hanteren.

Systematisch

KansPlus en VraagRaak zijn van mening dat elke instelling een beleid gericht op de ouder wordende cliënten behoort te ontwikkelen en - samen met de cliëntenraad - vast te stellen. Ook moet de instelling systematisch bekijken wat in de nabije toekomst moet gebeuren om in te kunnen spelen op het ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast concluderen de twee partijen dat er nog een slag te slaan is in de communicatie met cliënten en familieleden over dit thema.

Handreiking

Naar aanleiding van het onderzoek gaan KansPlus en VraagRaak een handreiking en wegwijzer maken voor naasten en medezeggenschapsorganen. Met behulp hiervan kunnen de betrokkenen systematisch noodzakelijke aanpassingen in de zorg- en dienstverlening voor hun familielid – bijvoorbeeld bij de zorgplangesprekken - aan de orde stellen. De medezeggenschapsorganen kunnen de handreiking en wegwijzer gebruiken om het beleid waar nodig te beïnvloeden.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Snoey Kiewit

21 maart 2011

Er zijn al een paar verzorgingshuizen die een afdeling/ vleugel creëren voor de oudere verstandelijk beperkte cliënt in de woonplaats van een grotere VGZ- instelling.

Dit als ideé voor verder onderzoek.

Vriendelijke groeten Mea Snoey Kiewit
Praktijkverpleegkundige in de VGZ.
Secretaris van de V&VN afd VGZ.

Marges

21 maart 2011

Zorg voor ouderwordende verstandelijk gehandicapten verdient zeker speciale aandacht. Dat is ook in het belang van de ouders of verwanten van die ouder wordende vg-en. De druk van de onzekerheid of er wel goede zorg is voor je vg zoon of dochter als je dat zelf niet meer kunt doen of regelen, neemt toe naarmate je als ouder merkt dat die onzekerheid blijft bestaan of erger wordt in deloop der jaren. Platform VG Rijnmond is bezig met een parallel onderzoek naar de facilitieten in de Rijnmond regio.

Top