ACTUEEL

Ondersteunend proces cruciaal voor veiligheid

Ondersteunend proces cruciaal voor veiligheid

Ziekenhuizen hebben te weinig oog voor de rol van ondersteunende processen bij de verbetering van de patiëntveiligheid. Hierdoor hebben calamiteiten, zoals brand, onnodig grote gevolgen voor zowel ziekenhuis als patiënt. Dat stelt Peter Hertzberger van risicospecialist Marsh.

Primair proces

Volgens Hertzberger leggen ziekenhuizen als het om patiëntveiligheid gaat te veel nadruk op de patiënt en de primaire zorgprocessen. Voor kritische ondersteunende processen zoals infrastructuur, installatie- en gebouwbeheer en informatie- en datamanagement is vooralsnog weinig oog. Hierdoor hebben calamiteiten, zoals brand, onnodig grote financiële gevolgen voor ziekenhuis en patiënt.

Integraal

Hertzberger constateert dat het inzicht in zorgprocessen en kritieke afhankelijkheden ontbreekt. Hierdoor is er geen goed zicht op de potentiële impact van verstoringen binnen de ondersteunende processen. “Hoewel op het gebied van patiëntenlogistiek de ondersteunende pilaren wel samenwerken, zie je dat de verantwoordelijke afdelingen nog te veel als silo’s opereren”, aldus Hertzberger. “Hierdoor wordt er nauwelijks gekeken naar de impact van een incident op de gehele keten en er is geen integraal risicomanagement systeem.”

Half procent

Dit is volgens Hertzberger des te opmerkelijker wanneer bedacht wordt dat het stilleggen van een ziekenhuis al gauw tot half procent van de jaaromzet per dag kost. Bovendien schaadt een dergelijke stap de patiëntveiligheid en de reputatie van het ziekenhuis. De oplossingen die Hertzberger bepleit bestaan ondermeer uit een betere beschrijving van hoe bedrijfskritische processen onderling afhankelijk zijn en versteviging van de IT.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hezemans

21 maart 2011

In de farmacie heet die integrale benadering GMP en wordt afgedwongen door (EU-) wetgeving (Eudralex Vol. 4, zie http://tinyurl.com/2ax7cuu )
Helaas is in de zorg (cure) vaak sprake van N=1 bij risicobenadering. Als één patiënt 'verdronken' is ...
Langzamerhand dringt het besef door dat imago-schade ook de businesscontinuïteit van zorginstellingen kan bedreigen.
Dus zal de RvB het kritische zorgondersteunende proces ook veel meer moeten faciliteren. Met budgetten én verantwoordelijkehden en bevoegdheden (afnemen toegangsrechten arts-onderzoekers die in IT-productiesystemen de configuratie wijzigen zonder testen; sluiten OKs bij aantreffen niet gevalideerde apparatuur of luchtbehandeling etc.). En dit zal zijn weerslag moeten hebben op de voorwaarden in toelatingsovereenkomsten met maatschappen of voor RVE-en.
Overigens, ook zonder wetgeving kan het zorgproces met een integrale kwaliteitsmanagement benadering worden omgeven. De term Good Clinical Practice GCP is al vergeven (farmaceutisch onderzoek aan mensen). Zullen we eenvoudig beginnen met GZP - goede zorg praktijk?

Top