ACTUEEL

Patiënten bewust van hun plichten

Niet alleen artsen, ook patiënten hebben plichten en verantwoordelijkheden. Patiënten hebben deze ook. En zij willen deze verantwoordelijkheid ook nemen en een actievere rol spelen bij hun behandeling, blijkt uit onderzoek van NIVEL.

Conclusies

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat het merendeel van de mensen (97%) betrokken wil worden bij beslissingen over de behandeling. Ook vindt de meerderheid (80%) dat hulpverleners hen hiervoor voldoende informatie geven. Veel mensen (50%) vinden dat patiënten zelf actief naar informatie moeten vragen, deze zelf moeten opzoeken en de hulpverlener ook actief alle benodigde informatie moeten verstrekken. Bovendien vinden de meeste mensen (88%) dat patiënten zelf medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten van de behandeling. Als patiënten bijvoorbeeld behandelvoorschriften niet nakomen, mag dit van bijna de helft van de mensen gevolgen hebben. Of ze hier ook zo over denken als ze daadwerkelijk patiënt zijn, is moeilijk te onderzoeken, aldus het NIVEL.

Plicht

Uit het onderzoek blijkt dat mensen zich bewust zijn van hun plichten en verantwoordelijkheden als patiënt. De rechten van de patiënt kregen al veel aandacht. De plichten en verantwoordelijkheden van patiënten worden door Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) ook steeds meer de onder de aandacht gebracht. Sinds 1995 zijn de rechten en plichten van patiënt en behandelaar vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

'Goed patiëntschap'

In het in 2007 verschenen ‘Signalement’ wordt ‘goed patiëntschap’ teruggebracht tot drie verantwoordelijkheden: patiënten moeten zich houden aan algemeen geldende omgangsvormen, als verzekerden hun zakelijke verplichtingen nakomen, en meewerken aan de behandeling. Volgens de RVZ is het naleven van deze verantwoordelijkheden nog niet vanzelfsprekend. Met subsidie van de RVZ onderzocht het NIVEL de mening van de algemene bevolking over hun plichten en verantwoordelijkheden als patiënt.

Consumentenpanel Gezondheidszorg

Het onderzoek is gebaseerd op peilingen in januari 2006 en in februari 2008 binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Beide peilingen leverden ongeveer 1100 bruikbare vragenlijsten op. Het Consumentenpanel bestaat uit 2800 mensen en is representatief voor de Nederlandse bevolking. De panelleden worden sinds oktober 2005 regelmatig bevraagd over het zorgstelsel.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top