ACTUEEL

VVD wil meldplicht voor collega's falende artsen

  • Onbekend
  • 22 maart 2011
  • 1599 keer gelezen
  • 1 reactie

Artsen die zien dat hun collega's structureel fouten maken of verslavingsproblemen hebben, moeten een meldplicht krijgen. Dat zei Helma Lodders, Tweede-Kamerlid voor de VVD, in TROS Radar.

Artsencode

In de uitzending stond de artsencode centraal. Deze code houdt in dat doktoren hun collega's in bescherming nemen ten koste van patiënten. In januari besteedde Radar aandacht aan een omvangrijke letselschadezaak rondom dokter De Bruin in het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Dokter de Bruin voerde jarenlang rugoperaties uit die regelmatig mislukten. Daarbij raakten patiënten blijvend gehandicapt. Uit de uitzending van maandagavond  blijkt dat collega's hiervan geweten moeten hebben, maar nooit aan de bel hebben getrokken.Snel realiteit

Omdat Minister Schippers al een wetsvoorstel heeft ingediend voor meer transparantie in de zorg kan deze meldplicht snel realiteit worden. In het wetsvoorstel is ook meegenomen dat veroordelingen door het tuchtcollege openbaar gemaakt worden in het BIG register. Lodders benadrukte dat de gedragsregels die momenteel gelden niet voldoende werken. Zij pleit daarom voor een wettelijke meldingsplicht.

Gedragsregels

Artsen moeten een collega persoonlijk aanspreken als ze signalen zien van mogelijk disfunctioneren. Dit zegt artsenfederatie KNMG in reactie op een uitzending van Tros Radar. KNMG-voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman: "We moeten zorgen voor inburgering van de gedragsregel dat je elkaar aanspreekt op mogelijke missers." De KNMG heeft in gedragsregels vastgelegd wat van artsen mag worden verwacht bij het omgaan met incidenten, fouten en klachten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

22 maart 2011

Hoe schijnheilig zijn KNMG en VVD.
De meldplicht inzake medische fouten bestaat allang in diverse vormen, maar....artsen hanteren de onderlinge zelf opgelegde zwijgplicht-zwijgcode: ik zwijg over jouw fout, en jij zwijgt over mijn fout, dan komen we er allemaal mee weg....De WGBO stelt:
1. artsen hebben de plicht om hun patient eerlijk en volledig te informeren, ook na de medische fout, ongeacht wie deze medische fout gemaakt heeft
2. artsen hebben de plicht om plicht om hun patient adequate medische zorg te verstrekken, ook na de medische fout ongeacht wie deze medische fout maakte
De Kwaliteitswet zorginstellingen stelt:
artsen cq bestuur moeten aan de Inspectie Gezondheidszorg fouten met ernstige gevolgen melden (tijdelijke of permanente invaliditeit, overlijden).
Op basis van ethiek, professionaliteit en wetten hadden huisartsen, collega's, en bestuur van het Waterlandziekenhuis al jaren geleden moeten melden.
Allen die niet gemeld hebben, zijn medeplichtig. Maar artsen staan boven de wet en patienten zijn vogelvrij:
zie www.sin-nl.org

Top