ACTUEEL

CAO-overleg academische ziekenhuizen terug bij af

De cao-voorstellen van de werkgevers van de universitair medische centra zijn van tafel. Dat is de uitkomst van een laatste gesprek dat de bonden maandag met de werkgevers hadden.

Werkgeversvoorstel van tafel

In deze voorstellen zou personeel tot een kwart in salaris teruggaan. Namens de werkgevers had de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) een maatregelenpakket voorgesteld waarin onder andere de onregelmatigheidstoeslag kwam te vervallen en de lonen werden bevroren. Met het inslikken van het werkgeversvoorstel is voor de bonden de weg weer vrij om door te praten over een nieuwe cao. De acht UMC's hebben een gezamenlijke cao die geldt voor in totaal 60.000 medewerkers.

Protest

Grootschalige protest van het personeel leidde rechtstreeks tot het intrekken van de NFU-voorstellen. "Een verstandig besluit van de werkgevers", aldus Marthy Schuurman, onderhandelaar namens de Abvakabo FNV. "Het pakket aan voorstellen dat er lag was voor het personeel volstrekt onacceptabel. Tijdens onze rondgang werd ons dat afgelopen weken oorverdovend duidelijk: stampvolle zalen en ruim 15.000 handtekeningen tegen zo'n dramatisch inkomensverlies." Half mei gaan de gesprekken tussen NFU en de vakbonden over vernieuwing van de cao weer verder.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top