ACTUEEL

Minister verwelkomt eerste verpleegkundig specialisten

Minister Klink heeft op het ministerie van VWS de eerste verpleegkundig specialisten in Nederland verwelkomd. Deze nieuwe beroepsgroep neemt taken van artsen over, die in de afgelopen jaren door de groeiende vraag naar medische zorg steeds minder tijd voor de patiënt hebben. De komende jaren zijn tussen de 3500 en 5600 verpleegkundig specialisten nodig.

Marian Kaljouw, voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN): "Zeker in de chronische zorg hebben we de komende jaren duizenden verpleegkundig specialisten nodig. De wettelijke erkenning van deze beroepsgroep is dan ook een enorme mijlpaal."

De eerste verpleegkundig specialisten

Minister Klink heeft de volgende deelgebieden wettelijk erkend: preventieve zorg bij somatische aandoeningen, acute zorg bij somatische aandoeningen, intensieve zorg bij somatische aandoeningen en chronische zorg bij somatische aandoeningen. Het College Specialismen Verpleegkunde heeft bij de minister de aanvraag voor verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg ingediend.

Ramingen

Het rapport "Toekomstige behoefte verpleegkundig specialisten bij somatische aandoeningen: Een zoektocht in onontgonnen gebied" van de VBOC-werkgroep Capaciteitsraming raamt de toekomstige behoefte aan verpleegkundig specialisten in ons land op vier deelgebieden. Het rapport gaat uit van de verhouding van verpleegkundig specialisten met verpleegkundigen van minimaal 4% en maximaal 5% verpleegkundig specialisten en van een gemiddelde substitutie van 6% van medisch specialisten naar verpleegkundig specialisten.
Op basis van de groei in de zorgvraag loopt de komende tien jaar de behoefte op naar 3.500 tot 5.600 verpleegkundig specialisten bij somatische aandoeningen. Daarbinnen voorspelt het rapport op basis van de verwachte groei in de vraag naar chronische zorg dat verpleegkundig specialisten chronische zorg bij somatische aandoeningen 450 tot 700 patiënten in hun patiëntenbestand zullen hebben. Hierbij is aangenomen dat verpleegkundig specialisten 15 tot 25% van de zorg voor chronisch zieken voor hun rekening nemen. Verder voorspelt het rapport dat er in 2020 behoefte is aan 2.140 tot 3.330 verpleegkundig specialisten chronische zorg. Het huidige aantal nurse practitioners van ongeveer 825 ligt hier ver onder. Nurse practitioners komen in aanmerking voor inschrijving als verpleegkundig specialist. Uit onderzoek blijkt dat zij zorg bieden gelijkwaardig aan die van artsen.

De afgelopen jaren kregen artsen te maken met een groeiende vraag naar medische zorg steeds minder tijd voor de patiënt. Daarom hebben verpleegkundigen (veelal nurse practitioners) taken van artsen overgenomen. Deze herschikking van taken biedt bovendien verpleegkundigen nieuw loopbaanperspectief. In 2005 vroeg het ministerie van VWS advies over de toekomst van het verpleegkundige beroep en de verpleegkundige opleidingen. Deel het verpleegkundige beroep op in verpleegkundige en verpleegkundig specialist was een van de adviezen in het rapport 'Verpleegkundige toekomst in goede banen', dat in mei 2006 verscheen. Het ministerie van VWS nam de adviezen over.

Verpleegkundig specialisten

Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met het andere in de medische wereld. Een verpleegkundig specialist heeft een behandelrelatie met patiënten, is verantwoordelijk voor de werkzaamheden die zij daarbinnen verricht en legt indien nodig verantwoording af aan collega's, artsen en leidinggevenden. Verpleegkundig specialisten nemen vaak in de ketenzorg taken over van artsen. Als verpleegkundig leider vervullen zij een voortrekkersrol in de innovatie van het beroep en de zorg, onderbouwd door onderzoek en door implementatie van onderzoeksresultaten. Zij leveren een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van eigen en andere disciplines en aan de kwaliteit van de zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top