ACTUEEL

Omzet Drentse ziekenhuizen groeit bovengemiddeld

De omzet van de vier Drentse ziekenhuizen is in 2009 met gemiddeld elf procent gestegen. Daarmee zitten de Drentse ziekenhuizen ruim boven de gemiddelde omzetgroei in de curatieve sector van zo’n zeven procent.

Achterblijven

Een en ander blijkt uit een analyse van IT-adviesbureau AME Research. Volgens Adriaan Meij van AME Research dwingt de bovengemiddelde groei de Drentse ziekenhuizen om scherp naar hun bedrijfsprocessen en financiën te kijken, zeker nu minister Schippers van Volksgezondheid voornemens is om de omzetgroei in de ziekenhuissector te beperken tot maximaal 2,5 procent per jaar. Daarbij komt dat de financiële prestaties van de Drentse ziekenhuizen ondanks de omzetgroei achterblijven bij die van de financieel best presterende ziekenhuizen.

Concurrentie

Naar de oorzaak van de buitenproportionele omzetgroei van de Drentse ziekenhuizen kan Meij vooralsnog alleen maar gissen. Volgen Meij speelt mogelijkerwijs het relatieve gebrek aan concurrentie tussen de Drentse ziekenhuizen een rol, waardoor deze ziekenhuizen relatief dure zorg kunnen leveren. Daarnaast vergrijst de provincie Drenthe sneller dan veel andere regio’s in Nederland, hetgeen de vraag naar curatieve zorg een impuls kan geven. Ook sluit Meij niet uit dat het toerisme in de provincie zorgt voor een extra beroep op curatieve zorg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

J.W. van Kasteel

23 maart 2011

Ik heb me een tijdje terug laten uitleggen dat een groot deel van de zorgkosten (ruim 50%) in de laatste vijf levensjaren wordt besteed. Als je dan ziet dat een provincie als Drenthe sterk vergrijst (o.a. "drenthenieren" en ontgroent), dan is het niet raar dat bij toename van de "duurste" leeftijdscategorie de zorgkosten harder stijgen dan gemiddeld.
Constateren zonder een oorzaak te benoemen is altijd lastig en voor je het weet een reden om te tornen aan voorzieningen. Het lijkt nu alsof de ziekenhuizen te duur en kosteninefficiënt zijn, terwijl gelijktijdig ook de conclusie getrokken zou kunnen worden dat men in de zorg juist de tijd besteed die echt nodig is voor goede zorg.
Zeker wat betreft ouderen wordt nog wel eens nagelaten om voldoende tijd te besteden omdat dit qua personele inzet nogal veel kost. Wellicht is het juist een beleidsmatige keuze om wel die zorg te leveren, ten koste van financiële winsten.

Kortom, goed om te weten, maar nog beter om ook de oorzaak eerst te herleiden alvorens te melden dat het afwijkt.

Zorg en eigenlijk heel veel andere onderwerpen ook, hebben een sterk regionaal bepaald karakter. Vergelijk met landelijke statistieken is daarmee niet altijd correct.

Top