ACTUEEL

Wegvallen zorg uit AWBZ zorgt voor hiaat

Steeds meer gehandicapten, ouderen en chronisch zieken komen in problemen door bezuinigingen op de rijkspot AWBZ. Cliëntenorganisaties concluderen dat in een onderzoek dat woensdag is gepresenteerd. De overheid heeft ongeveer twee jaar geleden gesneden in met name de post begeleiding voor mensen met een beperking.

Achteruitgang

Volgens cliëntenorganisaties als CG-Raad, NPCF, Per Saldo en ouderenorganisaties heeft 40 procent van hun achterban de afgelopen jaren een teruggang in zorg ervaren. Ruim 90 procent daarvan zegt in eigen kring geen alternatief voor die zorg te kunnen vinden. De overheid wilde juist dat familie, buren en/of vrienden zich meer gingen inzetten voor hun naaste. Ook zouden gemeenten meer zorgtaken moeten gaan organiseren, bijvoorbeeld door vrijwilligers in te zetten.

Steeds meer maatregelen

Veel problemen ontstaan doordat patiënten met steeds meer nieuwe maatregelen worden geconfronteerd, aldus de organisaties. Deze stapelen zich volgens hen op. Zo moeten mensen van achttien jaar en ouder sinds vorig jaar een eigen bijdrage betalen voor AWBZ-begeleiding. “De eigen bijdrage leidt voor een derde tot financiële problemen.”

Gemeente

Het kabinet wil alle begeleiding uit de AWBZ overhevelen naar de gemeentes. Slecht nieuws, vinden de partijen, omdat gemeentes nog weinig alternatieven bieden voor de weggevallen langdurige zorg. Zo hebben gemeentes volgens de organisaties te weinig kennis van de zorg voor specifieke groepen, zoals kinderen met meerdere handicaps of autistische stoornissen.

Volgens de organisaties vervalt met de overheveling bovendien het wettelijk recht op de begeleiding. “Mensen die het nodig hebben worden afhankelijk van het aanbod van hun gemeente.”

Monitor

De monitor is een initiatief van een groot aantal patiëntenbelangenverenigingen, waaronder Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties, Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Per Saldo.

De cliëntenorganisaties willen dat het kabinet de plannen aanpast. Voor het onderzoek zijn ruim 7500 reacties verwerkt. Mensen kunnen hun ervaringen met de AWBZ sinds twee jaar via internet (www.ConsumentendeZorg.nl) en op werkdagen telefonisch doorgeven. De Tweede Kamer vergadert woensdag over het onderwerp. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top