ACTUEEL

'Meer hulp voor allochtone mantelzorger'

Gemeenten moeten migranten die thuis voor familieleden zorgen beter ondersteunen. Daarvoor pleit Forum, Instituut voor Multiculturele vraagstukken, in een rapport dat donderdag is gepresenteerd.

Onbekend met mogelijkheden

Veel migranten kennen, overigens net als Nederlanders, de term 'mantelzorgers' niet. Mantelzorgers zijn familieleden of vrienden die langdurig thuis vrijwillig voor een zieke of gehandicapte zorgen. Net als bij autochtone Nederlanders gaat het vaak om vrouwen. Ze weten vaak niet dat er mogelijkheden zijn voor ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld vervangende zorg zijn zodat de vrijwillige zorgverlener even een paar dagen op adem kan komen. Forum vindt dat gemeenten meer specifiek beleid op allochtone mantelzorgers moet richten.

Leeftijd

Mantelzorgers uit allochtone kring zijn vaker jonger dan bij autochtonen. Volgens de onderzoekers is één van de verklaringen dat migranten doorgaans op jongere leeftijd al ziek worden. De periode van zorg duurt bij migranten ook langer dan bij Nederlanders: Gemiddeld 8,4 jaar terwijl Nederlanders gemiddeld iets langer dan vijf jaar voor iemand zorgen. De migranten besteden gemiddeld 44 uur per week aan hun zorgtaak. Dat aantal uren ligt bij autochtone Nederlanders gemiddeld op 22 uur per week.

PGB

Ruim een vijfde van de ondervraagde mantelzorgers maakt gebruik van een persoonsgebonden budget (PGB). Ze krijgen van de overheid dus geld dat ze naar eigen inzicht mogen besteden aan de zorg. Volgens de onderzoekers is dat aantal hoog. Veel migranten zorgen voor hun gehandicapte kinderen. De wetenschappers denken dat de ouders of verzorgers via het consultatiebureau of school het advies krijgen om zo'n 'rugzakje' met geld op te vragen.

Overbelast

Ongeveer de helft van de allochtone mantelzorgers voelt zich overbelast. Toch willen ze vaak niet dat hun familielid naar een tehuis gaat. Iets meer dan de helft van de ondervraagden zegt voldoende op de hoogte te zijn van de hulp die voor hen beschikbaar is. Toch maken ze, afgezien van de PGB's, relatief weinig gebruik van die zorgmogelijkheden. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

28 maart 2011

Als het over hulp aan mantelzorgers gaat, zijn het veelal de professionele hulpverleners die signaleren dat mantelzorgers hier te weinig gebruik van maken. Hoe zou dat toch komen?
Mantelzorgers, en zeker ook alochtone, zijn voor professionele hulpverleners moeilijk te vinden en te bereiken. Hoe zou dat toch komen?
In het genoemde onderzoek zegt de helft van de ondervraagden op de hoogte te zijn van hulpmogelijkheden, maar er toch weinig gebruik van te maken. Hoe zou dat toch komen?
Bieden de professionele hulpverleners wel datgene waar een mantelzorger op zit te wachten?
Verwachten mantelzorgers wel hulp van professionele hulpverlening?
Wat hebben mantelzorgers eigenlijk nodig om zich minder belast te voelen?
Volgens mij heeft dat vooral te maken met financiele zekerheid en minder bureaucratisch gedoe om datgene voor elkaar te krijgen wat je nodig hebt om het mantelzorgen gemakkelijker te maken.
Wie regelt dat?

Top