ACTUEEL

Traag Jaardocument is toe aan vernieuwing

Zorgaanbieders ervaren het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording als een zware administratieve last, die bovendien onvoldoende bijdraagt aan transparantie in de zorg. Dat concludeert onderzoeks- en adviesbureau Beproefd Recept op basis van onderzoek onder ruim driehonderd zorgaanbieders.

Irritaties

Beproefd Recept schat dat de zorgaanbieders jaarlijks zeker acht miljoen euro kwijt zijn aan het Jaardocument.  De hoge kosten in combinatie met de administratieve belasting en de geringe bijdrage aan transparantie

Onoverzichtelijk

Beproefd Recept adviseert om door nut, noodzaak en toegevoegde waarde van de opgevraagde informatie tegen het licht te houden om aan de hand hiervan de uitvraag in het Jaardocument omlaag te beperken. Volgens Beproefd Recept kan er kan veel winst geboekt worden als er wordt geïnvesteerd in innovatieve uitvraagmethoden en nieuwe gebruiksvriendelijke technologieën. Als voorbeeld noemt Beproefd Recept de Belastingdienst die voor de aangifte van de inkomstenbelasting gebruikt maakt van vooringevulde velden. Zorgaanbieders moeten daarentegen elk jaar veelal dezelfde gegevens invullen als het jaar daarvoor in een onoverzichtelijke en vaak trage webapplicatie.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Z

4 april 2011

Een zeer eenzijdig onderzoek onder 'vermoeide' bestuurders, zonder dat er ook maar iets is gevraagd aan de gebruikers van de informatie, zoals zorgkantoren, inspectie, maar ook cliënten(raden). Natuurlijk moet worden voorkomen dat gegevens meer dan één keer moeten worden aangeleverd. Jaarverslagenzorg.nl en digiMV zijn daar juist voor bedoeld. Wie de gegevens dus nog een keer wil hebben (zorgkantoren) dus daarnaar verwijzen. Er wordt niet duidelijk hoeveel de tijd gaat zitten in het verzamelen van de informatie binnen de eigen organisatie en hoeveel tijd het kost om die in de web-applicatie in te voeren. Automatisering en gegevensuitwisseling in de zorg (en de overheid) blijft een probleem door softwareleveranciers die liever uren leveren dan een werkend product en door een overvloed aan onderzoekers die ieder jaar weer nieuwe items verzinnen.

Top