ACTUEEL

Kleine zorgaanbieders bundelen krachten

De aanbieders van kleinschalige zorg in Nederland, samen goed voor de zorg aan circa 100 duizend cliënten, gaan zich verenigen in de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). De vereniging wordt op 16 april opgericht tijdens het oprichtingscongres in Utrecht.

PGB-stop

Directe aanleiding voor de oprichting van de nieuwe branchevereniging is de PGB-stop die juli 2010 werd afgekondigd. “Ik werd ik overvallen door het besluit van toenmalig minister Klink om abrupt te stoppen met het toekennen van PGB’s”, stelt BVKZ-woordvoerder Mark van Barschot. “Van de ene op de andere dag viel toen 25 procent van mijn inkomsten weg. Mijn vaste kosten zoals huur bleven natuurlijk gelijk. Net als veel andere kleine zorgondernemers heb ik alle zeilen bij moeten zetten om de zorg aan mijn cliënten onafgebroken voort te zetten.”

Kwestbaar

Van Barschot moest constateren dat zijn bezwaren als individuele ZZP’er weinig indruk maakten bij de minister en de Tweede Kamer. “Als eenzame roepende in de woestijn werd ik niet gehoord en een organisatie om namens onze hele branche te spreken, bleek niet te bestaan. Plotseling werd pijnlijk duidelijk hoe enorm kwetsbaar wij daardoor zijn voor de grillen van de overheid. Alleen al daarom is, met het oog op de toekomst, een actieve branchevereniging een absolute noodzaak.”

Ontwikkeling

De branchevereniging wil zich daarnaast sterk maken voor de verdere ontwikkeling van kleinschalige, professionele en laagdrempelige zorg die bovendien betaalbaar en innovatief is. Het initiatief voor de BVKZ wordt momenteel gesteund door ruim tachtig ZZP’ers, ouderinitiatieven, kleinschalige wooninitiatieven, stichtingen, zorgboerderijen en kleine ondernemingen.

Rotte appels

De branchevereniging wil ook antwoord geven op de kritiek op het persoonsgebonden budget. “De laatste tijd is er veel te doen over fraude met PGB’s, door cliënten maar ook door sommige zorgaanbieders”, aldus mede-initiatiefnemer Berno van der Wal. “Vanuit de branchevereniging willen wij met bijvoorbeeld een keurmerk het kaf van het koren scheiden. De rotte appels in onze branche brengen het hele systeem van cliëntgestuurde kleinschalige zorg in gevaar. Dat is niet alleen een serieuze bedreiging voor de vele integere kleine aanbieders van kwalitatief goede zorg, maar ook voor de tienduizenden budgethouders, voor wie vaak geen alternatief beschikbaar is bij de grote zorgfabrieken met een standaard zorgaanbod.” Om het ledenbestand zuiver te houden staat de BVKZ alleen open voor zorgaanbieders, die daadwerkelijk zorg leveren. Zorgbemiddelingsbureaus, zorgmakelaars en organisaties die ZZP’ers detacheren of PGB’s beheren kunnen geen lid worden.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Vollebregt

5 april 2011

Gefeliciteerd , en wij zeggen onze steun toe

Vanuit ZZP-Nederland willen we met onze meer dan 1000 Zorg ZZP-rs jullie van harte gelukwensen maar ook ondersteunen om meer kleine zorgvormen en zelfstandig opererende zorg professionals mogelijk te maken.
Wij willen graag helpen met oa de opzet van zorg-cooperaties vanuit de professionals zelf, de verwerving van clienten en contracten (bijv WMO of in en met Ziekenhuizen) en het wegwerken van andere obstakels zoals btw , erkenning zelfstandige positie (VAR) , etc

Nogmaals succes
L Vollebregt
ZZP-Nederland
06 520 33 418

Bijleveld

5 april 2011

De NeVeP bestaat al meer dan veertig jaar en die heeft niet alleen het particuliere initatief in de genoemde periode overeind weten te houden maar ook altijd gevochten voor de instand houding van niet reguliere initatieven. De huidige situatie is maar knderspel bij de periode die zij doorgekomen zijn.

Het lijkt me dan ook veel beter als men zich bij de NeVeP aansluit. Een organisatie die zijn sporen verdient heeft.
mr. P.A.W. Bijleveld.

van Barschot

6 april 2011

@ Vollebrecht

Namens de BVKZ i.o. heel hartelijk dank voor de fijne reactie en de toegezegde steun. Tijdens ons oprichtingscongres op 16 april zullen wij samen met onze leden met name 2 dingen doen:

1. Beleid:
Wij zullen onze koers bepalen in het debat over PGB zorg en bepalen op welke ontwikkelingen wij als eerste onze aandacht zullen richten.

2. Praktijk:
Wij gaan met de leden inventariseren welke knelpunten ons in de uitvoering van ons werk het meest hinderen. Daarbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan stroeve communicatie met Zorgkantoren. Aan de hand van de belangrijkste knelpunten die op de 16e naar voren komen, maken we een plan van aanpak om die knelpunten op te ruimen. In het genoemde voorbeeld zou de 1e stap zijn om hierover met de Zorgkantoren in overleg te treden.

Wij zijn een jonge organisatie die snel, efficiënt en resultaatgericht aan de slag wil met het behartigen van de belangen van kleinschalige zorgaanbieders. Dat betekent logischerwijs dat we niet van plan zijn om het wiel opnieuw uit te vinden, maar dat we juist willen samenwerken met, en leren van, organisaties die op terreinen dezelfde belangen hebben als wij. Goed contact met ZZP-Nederland ligt daarbij natuurlijk erg voor de hand!

@ Bijleveld. NeVeP, zoals u terecht opmerkt, heeft haar sporen ruimschoots verdiend, vooral als het gaat om Woon-Zorg initiatieven voor senioren. De Brancheorganisatie Kleinschalige Zorg richt zich echter ook op zorginitiatieven voor andere doelgroepen en richt zich bovendien ook op andere zorgvormen dan alleen woon-zorg initiatieven, zoals dagbesteding, ambulante begeleiding, logeeropvang en WMO diensten. Net als ZZP-Nederland is ook NeVeP een organisatie waarmee wij op terreinen dezelfde belangen delen en dezelfde doelen nastreven. Waar dat wenselijk en mogelijk is zullen wij dan ook zeker de samenwerking met NeVeP zoeken.

Mark van Barschot
Woordvoerder Brancheorganisatie Kleinschalige Zorg i.o.

Top