ACTUEEL

‘Dbc-administratie is onder de maat’

De kwaliteit van de administratie van zorgaanbieders, met name ziekenhuizen, is onvoldoende. Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB) in haar jaarverslag.De gemankeerde administratie hangt samen met de introductie van diagnose behandelingcombinaties (DBC’s) in de ziekenhuissector.  Daarbij verrichten de zorgverzekeraars volgens DNB te weinig materiële controles over de DBC’s. Hierdoor beschikken de verzekeraars niet altijd over een accuraat beeld van de eigen schadelast.

Grotere risico's

Een andere belangrijke onzekerheid is volgens de toezichthouder in de financiële sector het vertraagd beschikbaar komen van cijfers van de risicoverevening. Via dit systeem verevenen de zorgverzekeraars de schadelast  voor ‘dure’ verzekerden, als chronisch zieken en ouderen. De vertraging die DNB constateert hangt samen met de wijze waarop de risicoverevening is opgezet en tekortkomingen in de werking ervan. DNB voorziet de komende jaren steeds meer risico’s voor zorgverzekeraars doordat het vrij onderhandelbare B-segment groeit van 20 naar 35 procent. Het goede nieuws is volgens DNB dat de dalende trend in de solvabiliteit van zorgverzekeraars is afgevlakt en dat hun kapitaalbuffers zich enigszins lijken te stabiliseren. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top