ACTUEEL

Achmea bespaart met nieuw type zorgcontract

Achmea bespaart met nieuw type zorgcontract

Zorgverzekeraar Achmea heeft een nieuw type zorgcontract gesloten met het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Als zo’n contract met alle Nederlandse ziekenhuizen zou worden gesloten, kan een kostenbesparing van 1,35 miljard euro worden gerealiseerd, stelt Olivier Gerrits, directeur zorginkoop van Achmea in het FD. De totale jaarlijkse uitgaven aan ziekenhuizen bedragen 18 miljard euro.

Contract

Doorgaans sluiten zorgverzekeraars en ziekenhuizen elk jaar een contract waarin geregeld is hoeveel geld het ziekenhuis krijgt en wat het daarvoor moet doen. Bijzonder aan dit nieuwe type contract is dat het niet één jaar loopt, maar een duur van vijf jaar heeft. De lange looptijd van het contract en de gemaakte afspraken geven het ziekenhuis meer zekerheid bij het doen van investeringen, zegt Gerrits van Achmea. 'Bij de gewone contracten zijn ziekenhuizen minder bereid tot het nemen van risico's.'

Afspraken

Verder bevat het contract afspraken over kwaliteit, kosten en profiel van het ziekenhuis die verder gaan dan wat gebruikelijk is. Zo is in het contract vastgelegd dat het ZMC de komende vijf jaar een besparing van 7,5 procenr realiseert ten opzichte van het huidige kostenniveau. Haalt het ziekenhuis de kostendoelstelling, dan krijgt het van Achmea een bonus, haalt het die doelstelling niet, dan volgt een malus.

Doelstellingen

Over de kwaliteit zijn soortgelijke afspraken gemaakt. Zo belooft het ZMC onder andere de sterftecijfers in ziekenhuis terug te dringen tot 10 procent onder het landelijk gemiddelde, meldt het FD. Ook hier gelden bonussen en malussen bij het al of niet bereiken van de doelstellingen. Het ZMC belooft verder in het contract dat het gecompliceerde ingrepen alleen blijft doen als het aan bepaalde kwaliteitscriteria kan voldoen. Zo niet, dan zoekt het ziekenhuis of samenwerking met een ander ziekenhuis, of stopt met de behandeling.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 april 2011

Een kostenbesparing van 7,5%, waarom heeft ZMC daar mee ingestemd? Oh wacht, dit gaat vast via volumebeheersing, oftewel het ontzeggen van zorg die de verzekerde graag zou ontvangen. Lijkt mij prima voor anderen maar dan ga ik mij verzekeren bij andere zorgverzekeraar en gebruik ik een ander ziekenhuis.

Top