ACTUEEL

Plan Schippers doodsteek voor zelfstandige kliniek

Plan Schippers doodsteek voor zelfstandige kliniek

Zeker 150 zelfstandige klinieken komen acuut in gevaar als minister Schippers haar plannen zoals verwoordt in haar brief ‘Zorg die loont’ uitvoert. Dit schrijft branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) in een brandbrief.

Tekort

Op basis van de huidige afspraken die het ministerie met de Orde van medisch specialisten en de NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft gemaakt, wordt het budget voor de dokters eenmalig voor de komende jaren vastgesteld. Volgens ZKN betekent dit dat als dokters een ziekenhuis verlaten, het betreffende ziekenhuis het geld voor de dokters behouden, terwijl die er helemaal niet meer werken. Daarmee worden dokters volgens ZKN in het ziekenhuis gegijzeld en dreigt er een tekort aan artsen in de zelfstandige klinieken.

Basis

Bijkomend probleem is volgens ZKN dat het budget voor de dokters wordt vastgesteld op basis van de omzet over 2009. Hierdoor komen direct 150 klinieken in gevaar, omdat zij in 2009 net waren gestart of nog niet bestonden. Voor nieuwe initiatieven is helemaal niets geregeld.

Besparing

Volgens ZKN betekenen de plannen om ziekenhuizen te betalen voor dokters die er niet meer werken een enorme verspilling van gemeenschapsgeld. Bovendien laat de minister de kans liggen om 800 miljoen euro te besparen. ZKN verwijst in dit verband naar een recent rapport van Boer & Croon waaruit naar voren komt dat zelfstandige klinieken 15 procent goedkoper werken dan reguliere ziekenhuizen. Ook smoort Schippers volgens ZKN de dynamiek die ze beoogt te bewerkstelligen in de kiem, doordat dokters niet vrij kunnen overstappen van ziekenhuizen naar klinieken, of ziekenhuizen onderling.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

De Vogelvrije Huisarts

5 april 2011

Huisartsen gaan al jaren gebukt onder dit systeem van "gereguleerde marktwerking", fantastische contradictio in terminis. Meerwerk doet het budget overshrijden en dat is dan bestempels als inefficient.

tjark reininga

6 april 2011

de basisfout zit natuurlijk in het denken vanuit het aanbod. het budget zou moeten worden toegewezen op basis van de keuze van de patiënt. als die kiest voor behandeling in een ZBC, dan wordt de behandeling daar vergoed.

anderzijds kan het natuurlijk niet zo zijn dat specialisten zomaar overstappen naar een ZBC en de opstartkosten daarvan extra bij de patiënt in rekening brengen. de ZBC's claimen een zekerheid (budget) die niet past bij hun wens als ondernemer te worden gezien. dat zij efficiënter werken moet blijken uit de integrale kostprijs die zij hun patiënt (cliënt) in rekening brengen.

Anoniem

6 april 2011

Meer dan 25 jaar heb ik in ziekenhuizen gewerkt. Werk nu in een ZBC. We leveren kwaliteit en doen het werk met passie en plezier. Door ons te beperken in dingen waar we goed in zijn kan ik meer dan trots zijn op onze ZBC. Helaas kan ik stellen dat mevrouw Schippers niets begrijpt van hoe de gezondheidszorg in elkaar steekt. Ze heeft haar ogen gesloten als ze ooit patiënt is geweest in een ziekenhuis. Is nog nooit behandeld in een ZBC en denkt dat de artsen alleen maar werken in een ZBC om hun zakken te vullen.
Verkeerde conclusies voor een dame die wil dat de gezondheidszorg betaalbaar moet blijven voor alle mensen.
Nee, mevrouw Schippers als uw plannen geaccepteerd worden dan gaan we weer terug naar af.

Anoniem

6 april 2011

Zie Zorgvisie, waarin ook wordt gereageerd op de zgn. doodsteek voor de zelfstandige klinieken. Daarin wordt verwezen naar een reactie op de 'studie' van Boer & Croon van de hand van de heer D. van Goor.
Een besparing van € 800 miljoen vraagt een omzet van de zelfstandige klinieken van € 5,3 miljard!! Immers, deze klinieken werken 35% goedkoper dan de reguliere ziekenhuizen.
In de berekening van de heer Van Goor wordt niet dat bedrag bespaard, maar wordt bij een omzet van € 5,3 miljard binnen de zelfstandige klinieken de lieve som van € 1,5 miljard te veel kosten gemaakt en van die gelden is een belangrijk deel 'shareholders value'. Dat bedrag zal weer moeten worden teruggeploegd bij de ziekenhuizen.
Kortom, de minister verdient een pluim omdat zij nu bezig is om goed geld niet naar kwaad geld te laten vloeien.
NB Met voorgaande wordt niets kwaads gezegd over de kwaliteit van de zelfstandige klinieken. Dat hoort een aandachtspunt van de inspectie te zijn.

Anoniem

6 april 2011

35% goedkoper moet natuurlijk zijn 15% goedkoper

Top