ACTUEEL

Flexibel budget moet Schippers uit klem helpen

Flexibel budget moet Schippers uit klem helpen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om een deel van het macrobudget flexibel in te zetten om veranderingen in de beloning van medisch specialisten op te vangen. Daarmee wil de NZa voorkomen dat het budgetplafond voor medisch specialisten verschuiving van de productie in de weg staat.

Dynamiek

Met haar plannen voor prestatiebekostiging wil minister Schippers van Volksgezondheid meer marktdynamiek in de ziekenhuissector creëren. Ziekenhuizen die naar kwaliteit en prijs beter presteren dan andere ziekenhuizen moeten meer productie kunnen draaien en ook beter beloond kunnen worden. Dat kan leiden tot het verschuiven van patiëntenstromen en de daarbij behorende omzet, inclusief de loonkostencomponent van medisch specialisten.

Beheersing

Tezelfdertijd wil Schippers de loonkosten van medisch specialisten vooraf beheersen. In concreto betekent dit dat per instelling vooraf een budgetplafond wordt vast gesteld. Dit impliceert dat extra honorariumkosten als gevolg van productieverschuivingen tussen ziekenhuizen in beginsel niet worden vergoed. “Dit vormt zonder nadere aanpassingen een belemmering voor de gewenste dynamiek”, aldus de NZa. 

Spanning

Om de spanning tussen kostenbeheersing en marktwerking te verlichten adviseert de NZa om een deel van het macrobudget opzij te zetten om de gevolgen van productieverschuiving op te vangen. De NZa denkt daarbij aan de 2,5 procent van het macrobudget die is gereserveerd voor groei. Dit bedrag zou dan in de loop van het boekhoudkundige jaar herverdeeld moeten worden op basis van feitelijke productie.

Beperkt

Wel merkt de NZa op dat de invoering van een beheersmodel, zoals Schippers dat voor de specialistensalarissen wil, altijd leidt tot een beperking van de dynamiek. De mogelijkheden om veranderingen in de zorgproductie van ziekenhuizen te honoreren en de daarmee gepaard gaande wijzigingen voor vrijgevestigd medisch specialisten zijn volgens de NZa dan ook “beperkt”.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

6 april 2011

Dit zou een goed idee zijn als de kwalitiet van ziekenhuizen kan worden gemeten. Op dit moment worden echter vrijwel alleen maar procesindicatoren gemeten, en laten die vrijwel niet samenhangen met uitkomsten. Daarnaast worden veel van de indicatoren door de ziekenhuizen zelf gemeten. Daarbij geldt straks de keuze tussen net zo creatief registreren als de andere ziekenhuizen of fors gekort worden. Altijd een moeilijke keuze...

JPS

7 april 2011

“Ziekenhuizen die naar kwaliteit en prijs beter presteren dan andere ziekenhuizen moeten meer productie kunnen draaien en ook beter beloond kunnen worden. Dat kan leiden tot het verschuiven van patiëntenstromen en de daarbij behorende omzet, inclusief de loonkostencomponent van medisch specialisten.” Iedereen weet dat dat onzin is: de overheid / NZA creëren met hun systeem van marktwerking binnen een gefixeerd macro-budget een systeem dat ertoe moet leiden dat medisch specialisten steeds meer gaan doen voor minder geld. Niet de minister zit in de klem, maar de medisch specialist. Als iedereen 50% meer doet leidt dit niet tot een hoger honorarium, maar wel tot een burn-out. Advies aan alle medisch specialisten: helemaal geen groei meer inboeken, zelfs geen 2,5% per jaar, want met het nieuwe bedenksel van de NZA ben je niet eens zeker dat dat nog gehonoreerd wordt.

merhai

7 april 2011

Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar het verhaal van de Nza en de minister gaat gewoon uit van verkeerde uitgangspunten.
Het aantonen van betere kwaliteit en prijs wordt een hele lastige klus en is juridisch aanvechtbaar. De evidence voor de visie van minister en zorgverzekeraars dat volume betere kwaliteit levert is niet hard . Dan nog de onzinnige termen kostenbeheersing en marktwerking. Wie denkt dat die 2 samen gaan is rijp voor electroconvulsie therapie.
En waarom gaat het altijd over specialistensalarissen?
Zorggelden worden opgebracht door de belastingbetaler en de premiebetaler. Zij willen zorg daarvoor terug en geen managers, dure gebouwen van zorgverzekeraars, lease auto's voor bestuurders, snoepreisjes voor bestuurders en zeker geen zorgverleners die 50% van hun tijd vergaderen. Als ik als zorgverlener meer zorg wil leveren moet ik dus gewoon meer betaald worden anders doe ik het niet!

JPS

7 april 2011

Nog even als aanvulling op wat ik eerder zei, voor diegenen die het nog niet zien: wat de NZA met dit plannetje wil is weer een prikkel inbouwen die ertoe leidt dat de specialisten straks per jaar gemiddeld een productiegroei van 5% realiseren voor een gemiddelde honoreringsgroei van 2,5%. Zo zit dat in elkaar, en dit heeft met kwaliteit NIETS te maken. Het is het uitzuigen van de beroepsgroep waarop de gezondheidszorg is gefundeerd, en dit zal blijven doorgaan. Advies aan al diegenen die toch nog overwegen aan een medicijnenstudie te beginnen: weet waar je aan begint!

Top