ACTUEEL

SP ziet wachtlijsten ziekenhuis groeien

Ondanks de omzetgroei binnen de ziekenhuissector zijn in 2010 de wachtlijsten over vrijwel de gehele breedte gegroeid. Daarmee is er een einde gekomen aan de trend van gestaag dalende wachttijden van de laatste jaren. Dat concludeert het wetenschappelijk bureau van de SP.

Overschrijdingen

Volgens de SP wordt bij circa een kwart van de behandelingen de Treeknorm overschreden. Kleine en middelgrote ziekenhuizen vertonen minder vaak overschrijdingen. Vooral in de academische ziekenhuizen zijn zeer vaak overschrijdingen van de wachttijden: bij bijna de helft van alle specialismen in academische ziekenhuizen wordt de Treeknorm overschreden.  De grootste problemen qua wachttijden zijn volgens de SP terug te vinden bij allergologie, anesthesie, dermatologie, maag-, lever- en darmziekten, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en oogheelkunde.

Markt

Volgens de SP toont het onderzoek aan dat marktwerking geen oplossing biedt voor het probleem van de wachtlijsten. Hoewel de omzet van de ziekenhuizen zo’n zeven procent is gestegen, heeft dit niet geleid tot kleinere wachtlijsten. “Ook waar je zou verwachten dat de markt haar werk doet, omdat ingrepen financieel aantrekkelijk zijn zoals bij knie- en heupoperaties, is dit niet het geval en nemen de wachttijden toe”, stelt het wetenschappelijk bureau van de SP.

Taakstelling

Om de wachtlijsten aan te pakken wil de SP taakstellende afspraken met de ziekenhuizen over het terugdringen van de wachttijden tot onder de Treeknormen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg dient er op toe te zien dat dit daadwerkelijk gebeurt. Ziekenhuizen die een goede reële verklaring hebben voor de wachtlijsten, moeten hun productie kunnen uitbreiden, ziekenhuizen met een slechte bedrijfsvoering moeten worden aangepakt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top