ACTUEEL

Persoonsvolgend budget geeft cliënt geen macht

Persoonsvolgend budget geeft cliënt geen macht

Persoonsvolgende bekostiging leidt in de praktijk nog niet of nauwelijks tot vraaggestuurde zorgvernieuwing. Gebrek aan keuzemogelijkheden en traditionele afhankelijkheidsrelaties blijken de voornaamste spelbrekers. Dit constateert de Stuurgroep Persoonsvolgende bekostiging Drenthe op basis van een door VWS bekostigde pilot.

Hefboom

De essentie van Persoonsvolgende bekostiging (PVB) is dat het geld de zorgvrager volgt naar de instelling van zijn keuze en de invulling van zijn zorgbehoeften. Dit leidt tot meer sturingskracht van mensen zelf. Daarmee kan PVB een hefboom zijn voor vraaggestuurde zorgvernieuwing. Om deze veronderstellingen te toetsen heeft het ministerie van VWS vorig jaar in Drenthe een experiment uitgezet in de gehandicaptenzorg.

Weinig onderscheidend

Hoewel de basisgedachte achter het PVB volgens de Stuurgroep PVB Drenthe “fundamenteel juist” is, blijkt de praktijk weerbarstig. Om te beginnen is het aanbod in Drenthe diffuus en weinig onderscheidend, waardoor er voor de zorgvrager weinig te kiezen valt. Bovendien blijken zorgaanbieders weinig geneigd om zorgvragers door te verwijzen naar andere aanbieders, die naast samenwerkingspartners ook concurrenten zijn. Daarbij vinden medewerkers het betuttelend, wanneer ze zorgvragers al te nadrukkelijk vragen om hun keuze voor een bepaalde zorgaanbieder te motiveren.

Obstakels

Ook aan de kant van de zorgvragers en hun belangenbehartigers zijn er obstakels. Een deel van de zorgvragers is onvoldoende in staat om op rationele gronden te kiezen. Ouders of vertegenwoordigers komen vaak evenmin aan kiezen toe omdat ze allang blij zijn dat er plaats is voor hun kind of ze houden zich stil om de relatie met de zorgaanbieder goed te houden. Dit laatste is met name van belang omdat er veelal sprake is van een levenslange relatie met de zorgaanbieder.

Empowerment

De Stuurgroep PVB komt met verschillende aanbevelingen om de persoonsvolgende bekostiging te optimaliseren. De zorgvrager zou met name ondersteund moeten worden bij het zoeken naar objectieve informatie. Ook moet er ruimte zijn voor onafhankelijk advies. Met het oog hierop adviseert de stuurgroep om in de provincie Drenthe een centraal informatie- en adviespunt voor mensen met een verstandelijke beperking op te zetten. Binnen dit orgaan zouden cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, MEE, gemeenten, CIZ en de zorgverzekeraar samen moeten werken aan de empowerment van mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers.

Lees ook: Experiment langdurende zorg is mislukt

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Annemiek Goris

20 april 2011

Een interessant experiment! In 2009 schreef STG/HMF een toekomstverkenning voor persoonsgebonden financiering. In die verkenning kwamen de afhankelijkheden tussen zorgaanbieders, zorgvragers en ook de overheid en financier in een trilemma sterk naar voren. Maar ook mogelijkheden om dynamisch te balanceren met die onderlinge afhankelijkheden. Interesse in de toekomstverkenning? kijk op www.stg.nl

van der Wal

20 april 2011

een dergelijk onderzoek in Drenthe kan toch geen blauwdruk zijn voor de rest van het land? Er is weinig keuze in Drenthe maar in overige (lees druk bevolkter) gebieden wel! Ik geloof heilig in het volgend budget en heb er uit praktijk ervaring zeer goede ervaringen mee, zo ook vele clienten binnen de PGb sector die dringend om een beter systeem (lees minder fraude gevoelig) staan te springen. PVB biedt hierin een goede uitkomst als tussenvorm van PGB en ZiN

van der Wal (aanvulling)

20 april 2011

In aanvulling op mijn vorige reactie is het wel een goede aanbeveling om meer objectieve informatie en onafhankelijk advies te bieden. De vraag is of een dergelijk onderzoek binnen de Verstandelijk Gehandicapten sector een juiste is.

Wellicht dat het goed is dit onderzoek onder budgethouders met een PGB te houden, daar deze al ervaring hebben met eigen keuze en veel van hen het PGB als middel gebruiken om hun zorgverlener of aanbieder te betalen. Het gaat om de client regie en de eigen keuze. PVB maakt de vergoeding transparanter en veiliger voor zowel de overheid als de budgethouder en aanbieder.

Het PGB heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een breder aanbod wat meer op maat is gesneden waarbij de eigen regie van de client (veelal) voorop staat. Deze sector is de innovatie in de zorgsector. Betere wet en regelgeving om tot een solide regeling (al dan niet in een PVB) te komen is noodzakelijk en biedt juist mogelijkheden en besparingen in de AWBZ en zorg in het algemeen.

Wel blijf ik mij afvragen waarom dit onderzoek in Drenthe is gedaan en niet in een gebied waar meer aanbod is.

Veenman

20 april 2011

Ga naar de website van Stumass en zie met eigen ogen hoe het zou kunnen werken, voor mensen die kiezen voor een persoons gebonden budget. cq. persoonsvolgend budget.
De overheid dient zich op te stellen als een betrouwbare samenwerkingspartner in deze en daar ontbreekt het nog al eens aan.
Ik nodig ook hier weer het ministerie van VWS uit om bij ons te komen kijken om geinformeerd te worden hoe we het voor minder euro's doen, hoe we beter afstemmen op de zorgvraag, hoe we de client in de bestuurdersstoel zetten, hoe de tevredenheid is bij onze clienten, en wat de resultaten zijn, bij ons traject van meer naar minder zorg.

Spaanstra

21 april 2011

Goedemorgen,

Het gaat om macht! Een PGB geeft de klant invloed op -lees macht over- de keuze van zorg en de zorgverlener.

PVB is een vorm van gedwongen winkelnering, bedacht en uitgevoerd door grote zorgaanbieders die met lede ogen aanzien dat hun marktaandeel afneemt.

Het PVB is oude wijn in nieuwe zakken! Het PVB staat ontwikkelingen in de zorg in de weg, wat logisch is omdat de grote aanbieders daar helemaal geen behoefte aan hebben als het marktaandeel kost.

Laat goed geïnformeerde klanten "met de voeten stemmen" en de kwaliteit van zorg en welzijn zal verbeteren. Fijne dag!

Top