ACTUEEL

Amsterdam wil meer invloed op intramurale zorg

De gemeente Amsterdam wil meer invloed krijgen op de kwaliteit van de zorg in verzorgings- en verpleeghuizen. Dat schrijft zorgwethouder Eric van de Burg in een toelichting op het nieuwe zorgbeleid van de gemeente.

Invloed

“Nu zijn we wel zeer betrokken bij de Amsterdammers in verpleeghuizen, maar we hebben als gemeente geen invloed op de zorg die daar geboden wordt”, aldus Van der Burg. “Dat is landelijk bepaald beleid. Ik wil van betrokkenheid naar invloed en zoek de grenzen op van de mogelijkheden. Zo wil ik zorg, wonen en welzijn in verpleeg- en verzorgingshuizen scheiden. Dat betekent in de praktijk dat alle Amsterdammers, of ze nu in een zorginstelling, aanleunwoning of zelfstandig wonen, dezelfde zorg en hetzelfde welzijnsaanbod krijgen. En dat wij als gemeente daar ook invloed op uit kunnen oefenen.”

Kwaliteitsnorm

Van der Burg merkt op dat de Amsterdamse zorgsector op een aantal punten inefficiënt, weinig toegankelijk en te complex is.  Om deze problemen aan te pakken maalt Van der Burg zich sterk voor “een Amsterdamse zorgnorm”. “Ik wil met de gemeenteraad de criteria voor die kwaliteitsnorm vaststellen”, schrijft Van der Burg. “Ik wil daarover ook graag van gedachten wisselen met de ouderen en de zorginstellingen zelf.”

Indicatie

Bovendien wil Van der Burg de indicatiestelling dichter bij de burger brengen. In deze nieuwe indicatiestelling is een sleutelrol weggelegd voor wijkverpleegkundigen en huisartsen.

Noodzaak

In de beleidsbrief ‘Gedeelde zorg, gedeelde verantwoordelijkheid’ hamert Van der Burg ook op meer eigen verantwoordelijkheid van de burger. De focus in het nieuwe zorgbeleid van de gemeente Amsterdam komt te liggen op noodzaak van zorg in plaats van op aanspraak op zorg. Die aanspraak wordt volgens Van der Burg te vaak gezien als een recht dat automatisch in werking treedt. “Er bestaat geen automatisch recht op zorg”, aldus Van der Burg. “Er bestaat wel snelle en goede zorg voor hen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Zij kunnen op de gemeente rekenen. Van de rest mogen we meer verwachten. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken, voor de levensstijl die zij kiezen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top