Vastgoed

WFZ ziet investeringen groeien

WFZ ziet investeringen groeien

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft in 2010 aanzienlijk meer garanties verleend dan vooraf was verondersteld. In plaats van de verwachte 600 miljoen euro verstrekte het WFZ vorig jaar bijna 1,1 miljard euro aan nieuwe langlopende garanties.

Inhaalslag

Het WFZ ziet een tweeledige verklaring voor de onvoorziene groei in de garantieverstrekking. Om te beginnen lijkt er sprake van een inhaalslag. Zorginstellingen dienden in 2010 veel investeringsplannen in die ze vanwege onduidelijkheden over het bekostigingssysteem in de ijskast hadden laten staan. Daarnaast constateert het WFZ dat de onderbouwing van de investeringsplannen beter is geworden, waardoor meer instellingen aanspraak konden maken op de garantieregeling. De totale omvang van de WFZ-garanties bedroeg eind 2010 bijna ruim 8 miljard euro. Ten opzichte van 2009 (7,5  miljard euro) is dit een netto toename van 521 miljoen euro oftewel 7 procent.

Kapitaalmarkt

Het groeiende investeringsvolume in de zorg is opmerkelijk, aangezien het Nederlandse investeringsklimaat nog altijd schraal is. Als gevolg van de veranderingen in het zorgstelsel en op de financiële markten is de financiering van investeringsprojecten in de zorgsector moeilijker en duurder geworden. Daarbij komt dat er van concurrentie tussen financiers nog altijd niet of nauwelijks sprake is. Zorginstellingen hebben daardoor weinig te kiezen en te onderhandelen. Deze problemen geven de groei van het aantal garantiestellingen wel weer een extra impuls: met een WFZ-garantie hebben zorgaanbieders makkelijker toegang tot de kapitaalmarkt.

Weerstandsvermogen

Volgens het WFZ is het financiële weerstandsvermogen van de deelnemende instellingen vorig jaar gegroeid. Het WFZ vindt het wenselijk dat het eigen vermogen tenminste vijftien procent van de totale inkomsten bedraagt. Het aantal deelnemers dat op of boven dit percentage zit is gegroeid. Gemiddeld is het weerstandsvermogen 16,7 procent, terwijl dit in 2008 nog 15,5 procent was. Toch heeft bijna één op de drie WFZ-deelnemers een vermogen dat lager is dan 15 procent van de inkomsten.

Commitment

Voor de financierbaarheid van de zorgsector in de komende jaren zijn volgens het WFZ verschillende factoren van belang. Allereerst moet duidelijk worden hoe de  nieuwe bekostigingssystematiek in de verschillende deelsectoren concreet wordt uitgewerkt.  Daarnaast is internationale regelgeving over de financiële buffers van banken van invloed. Ook de opstelling van de zorgverzekeraars is belangrijk. Voor omvangrijke investeringsplannen is een “eenduidig commitment” van verzekeraars van groeiend belang. Het WFZ waarschuwt uitdrukkelijk voor bij de betrokkenheid van gemeenten of provincies bij investeringsprojecten door zorginstellingen. Dit ondergraaft volgens het WFZ het fundament van het nieuwe zorgsysteem.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top