ACTUEEL

Regieraad wil keurmeester met 'doorzettingsmacht'

Regieraad wil keurmeester met 'doorzettingsmacht'

Bij de beoordeling van kwaliteit moeten de uitkomsten van zorg leidend worden. Als zorgverleners en zorggebruikers er niet slagen eenduidige criteria op te stellen, dan moet het nieuwe Kwaliteitsinstituut voor de zorg daadkrachtig kunnen ingrijpen. Dat stelt de Regieraad voor de zorg in een advies aan minister Schippers van VWS.

Leidend

De Regieraad onder voorzitterschap van Pieter Vierhout vindt dat de verantwoordelijkheid voor het vast stellen van wat kwalitatief goede zorg is primair bij zorgverleners en zorggebruikers ligt. Anders dan bij de huidige kwaliteitsbeoordelingen waarbij vaak procesindicatoren worden gebruikt, moeten de uitkomsten van zorg in principe leidend zijn bij de beoordeling van kwaliteit. Als deze partijen in gebreke blijven grijpt het Kwaliteitsinstituut in.

Illusie

“Het is een illusie te denken dat kwaliteitsrichtlijnen geheel van bovenaf kunnen worden opgelegd”, vat de Regieraad de uitgangspositie van het Kwaliteitsinstituut samen. “Het is eveneens een illusie te veronderstellen dat de beroepsgroep uit eigen beweging kwaliteitsnormen opstelt.” Deze positionering tussen overheid en veld maakt het volgens de Regieraad noodzakelijk dat de instituut met “overtuigingskracht, gezag en zo nodig doorzettingsmacht” kan optreden.

Doelmatigheid

Als het aan de Regieraad ligt moeten kwaliteitsrichtlijnen meer dan voorheen duidelijk maken wat vanuit de optiek van doelmatigheid “gepast gebruik” is. Dit betekent niet dat deze richtlijnen zoals in Engeland verbonden moeten worden met het verzekerde pakket. Volgens de Regieraad staat maar een deel van de zorg in richtlijnen beschreven. Bovendien lopen richtlijnen soms achter de actualiteit aan, zodat er onvoldoende ruimte is voor innovaties. Bovendien zijn vergoedingscriteria veel eenduidiger dan richtlijnen. “Richtlijnen kunnen pakketbeoordelingen dan ook niet vervangen”, vindt de Regieraad. Wel kan het nieuwe Kwaliteitsinstituut het CVZ helpen bij pakketbeslissingen.

Lastenverlichting

Het op te richten Kwaliteitsinstituut kan volgens de Regieraad ook een bijdrage leveren aan administratieve lastenverlichting door het opschonen of samenvoegen van normen op het terrein van ondermeer veiligheid, hygiëne en bouw. Zonder namen te noemen plet de Regieraad er voor verschillende bestaande kwaliteitsorganisaties in het instituut te laten opgaan.

Aansprekend

Om het gezag van het instituut te versterken pleit de Regieraad ervoor om de leiding in handen te geven van een “aansprekende figuur”. Ook het bestuur moet bestaan uit “aansprekende mensen” met zowel een academische als niet academische achtergrond. De curatieve en langdurige zorg krijgen elk een aparte kamer. Qua omvang kan het Kwaliteitsinstituut zich wat de Regieraad betreft spiegelen aan instanties als de SER en de VROM Raad. Het Kwaliteitsinstituut zou ook een publiekstaak moeten krijgen door er voor zorgen dat betrouwbare zorginformatie goed te vinden is. Dit vraagt om een stevige IT-infrastructuur.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top