ACTUEEL

V&VN wil af van ongelijke CAO artsen en verpleegkundigen

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) wil dat in de cao voor verpleegkundigen dezelfde rechten worden vastgelegd als artsen op gebied van persoonlijke beroepskosten. Dit omdat beide beroepsgroepen onder hetzelfde tuchtrecht vallen en wettelijk verplicht zijn hun beroep goed uit te oefenen en te zorgen dat zij bevoegd en bekwaam zijn en blijven.

Oproep

Voor artsen is deze verantwoordelijkheid en bewaking van deskundigheid in de CAO verankerd. Voor verpleegkundigen niet. V&VN wil meer eenduidigheid en rechtvaardigheid in de CAO’s voor verpleegkundigen. Zij roept de sociale partners op om zich hiervoor sterk te maken.

Discriminatie

De beroepsvereniging doet in een brief een dringende oproep aan de werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg. Marian Kaljouw, voorzitter V&VN: “Verpleegkundigen en verzorgenden zijn de grootste beroepsgroep in de gezondheidszorg. Een beroepsgroep die hard nodig is om het hoofd te bieden aan een vergrijzende bevolking en om steeds complexere zorg te leveren, met zwaardere verantwoordelijkheden. De deskundigheid van verpleegkundigen en verzorgenden groeit, evenals de autonomie in het uitoefenen van hun vak. Maak daarom geen onderscheid tussen verpleegkundigen en andere beroepsgroepen, deze discriminatie moet verdwijnen!”

Gelijke behandeling

Artsen en verpleegkundigen vallen onder artikel 3 van de wet BIG (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en de regeling Tuchtrecht Gezondheidszorg. Voor medisch en verpleegkundig specialisten geldt ook nog artikel 14 van dezelfde wet. In deze wet zijn de opleidings-, beroeps- en (her)registratie-eisen vergelijkbaar en daarmee dus de persoonlijke beroepskosten voor de beide beroepsgroepen. De CAO-bepalingen over persoonlijke beroepskosten zoals bij- en nascholing, inschrijving in een kwaliteitsregister, lidmaatschap van de beroepsvereniging en vakliteratuur zijn dit echter nu niet. V&VN wil dat de bepalingen in de relevante CAO’s voor artsen en verpleegkundigen overeenkomen.

Meer ongelijkheid

De CAO’s in de gezondheidszorg bevatten nog meer ongelijkheid, vindt V&VN. Namelijk tussen (kader)leden van vakbonden en van beroepsverenigingen. Dat sommige CAO-bepalingen alleen gelden voor leden van de vakbonden, vindt V&VN onterecht. V&VN wil dat deze regelingen - voor zover het om vergelijkbare activiteiten gaat - gelijkgetrokken worden en dat er ook geen verschil wordt gemaakt tussen leden van vakbonden en die van beroepsverenigingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om betaald verlof voor activiteiten van werknemersorganisaties en beroepsverenigingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top