ACTUEEL

Zorg in natura voor 'onbekwame' pgb-houders

Mensen met een persoonsgebonden budget voor de zorg (pgb) die niet bij machte zijn dat budget zelf te beheren, moeten voortaan geen pgb meer krijgen, maar zorg in natura. Zo kunnen malafide pgb-bemiddelingsbureaus buitenspel worden gezet. Volgens de Volkskrant zijn alle partijen die met het pgb te maken hebben het daarover eens.

Kan op belangenverstrengeling groot

Tien procent van de honderdduizend budgethouders roept de hulp in van een bemiddelingsbureau. Tot dusverre kunnen ‘onbekwame’ hulpvragers die een pgb willen, wettelijk niet worden geweerd. Ze kunnen hoogstens worden ontmoedigd. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft onlangs in een rapport gewezen op een toenemend aantal meldingen van ‘misstanden, fraude en slechte dienstverlening’. Zelfs bemiddelingsbureaus die te goeder trouw zijn, nemen de budgethouders zoveel pgb-zaken uit handen nemen dat de kans op misstanden en belangenverstrengeling groot is.

Vijf procent bureaus 'niet zo best'

De meeste bemiddelingsbureaus voldoen ‘redelijk’ aan de eisen, maar 5 procent is ‘niet zo best’. Het werkelijke percentage zou volgens de Volkskrant hoger liggen omdat meer dan de helft van de 248 benaderde bureaus onbereikbaar was of niet wilde meewerken. Tienduizend (van de in totaal 100 duizend) budgethouders zoeken hun toevlucht bij een bemiddelingsbureau.  

1 Reacties

om een reactie achter te laten

D. Vijfvinkel

1 april 2009

Het onderzoek waar de Volkskrant naar verwijst is uitgevoerd door Research voor Beleid. Er zijn eerder ook al berichten over dit onderzoek op Skipr geplaatst. Het volledige rapport is te raadplegen op http://www.research.nl/_resources/reportcenter/B3501/B3501eindrapdef.PDF

Top