ACTUEEL

Focus op woonvorm vertroebelt kwaliteitsdebat

Focus op woonvorm vertroebelt kwaliteitsdebat

Het begrip kleinschaligheid wordt in de discussie over de kwaliteit van zorg voor dementerende ouderen niet zuiver gebruikt. De schaal van de woonvoorziening wordt ten onrechte gelijk gesteld met schaal van de zorg. Hierdoor raakt de vraag naar hoe het welbevinden van bewoners en personeel nu feitelijk bevorderd kan worden ondergesneeuwd. Dit betogen hoogleraar ouderenpsychologie Anne Margriet Pot en Marco Blom, directeur Onderzoek en Beleid van Alzheimer Nederland.

Welbevinden

Recent is er in wetenschappelijke kring de nodige aandacht geweest voor de vraag of mensen met dementie beter af zijn in kleinschalige woonvoorzieningen dan in reguliere verpleeghuizen.  “We moeten ons niet blind staren op het onderscheid klein- en grootschalige woonvormen”, vinden Pot en Blom. “Bij ons denken over de zorg voor mensen met dementie moet welbevinden van de bewoners, hun naasten en het verzorgend personeel uitgangspunt zijn. Het is de wereld op z’n kop als we niet de mensen, maar de woonvoorziening tot uitgangspunt van ons denken en beleid maken.”

Kleinschalige zorg

Op grond van de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut, waar hoogleraar Pot programmahoofd ouderen is, trekken Pot en Blom de conclusie dat het welbevinden van bewoners en personeel het best gediend is bij kleinschalige zorg. Dit betekent ondermeer een huiselijke setting, de aanwezigheid van goed opgeleid personeel en veel ruimte voor de betrokkenheid van de bewoners en hun naasten.

Conclusie

Uit de Monitor Woonvormen Dementie blijkt dat deze kwaliteitscriteria los staan van de schaal van de woonvorm. Alle woonvoorzieningen blijken ongeacht de schaal in meer of mindere mate kleinschalige zorg aan te bieden. “Sommige grootschalige woonvoorzieningen bieden zelfs meer kleinschalige zorg dan sommige kleinschalige woonvoorzieningen!”, lichten Pot en Blom de uitkomsten toe. “Ook in grootschalige woonvoorzieningen kan dus kleinschalige zorg geboden worden. Wie louter woonvormen vergelijkt kan deze essentiële conclusie niet trekken.”

Lees het blog van Pot en Blom over kleinschaligheid in de ouderenzorg

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top