Finance

Bottelier: ‘VGN, neem stelling tegen onbehoorlijk bestuur’

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) moet duidelijk stelling nemen tegen beslissers die te veel met secundaire zaken bezig zijn. Deze oproep doet voormalig VGN-voorzitter Paul Bottelier naar aanleiding van de casus Philadelphia.

Vóór zorg, tegen arrogante bestuurders

De VGN moet stelling landelijk duidelijk stelling nemen vóór zorg en tegen managers die voornamelijk met secundaire zaken bezig zijn en die ouders, medewerkers of vakbondsbestuurders niet serieus nemen. Dat schrijft Bottelier in vakblad Markant. “Waarom roert de sector zich niet?”, vraagt hij zich af. “De schade beperkt zich niet tot Philadelphia. De sector wordt er op aangekeken, zo is de ervaring. Waar is een duidelijke standpuntbepaling van de VGN? Wie zwijgt stemt toe.”
Lees het opiniestuk van Bottelier:' Kom op VGN!'

VGN bezint zich op inrichting organisaties

Botteliers oproep zet de VGN aan tot bezinning, blijkt uit de reactie van VGN-voorzitter Hans Ouwerkerk: “Uit de aanhoudende publiciteit komt een beeld naar voren van de gehandicaptenzorg als een sector waarin de cliënt niet centraal zou staan. Dit beeld is onjuist en doet geen recht aan de grote betrokkenheid bij de zorg voor de cliënten, zoals die uit het optreden van de medewerkers elke dag weer blijkt. Deze casuïstiek en de vele andere ontwikkelingen in de maatschappij met betrekking tot besturing, leiderschap en toezicht op non-profit-instellingen en profit-instellingen zijn wel aanleiding om ons als VGN te bezinnen op de eisen die deze zaken stellen aan de inrichting van onze organisaties.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top