ACTUEEL

Initiatiefwet Agnes Kant: 'Stop marktwerking thuiszorg'

Met een initiatiefwet probeert SP-fractievoorzitter Agnes Kant de Europese aanbestedingen in de thuiszorg uit de wet te verwijderen. Volgens haar brengen deze verplichte aanbestedingen de thuiszorg om zeep. Vandaag debatteert De Tweede Kamer over de wetswijziging Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Basistarief huishoudelijke hulp

Kant dient ook een voorstel in voor het vastleggen van een basistarief voor hulp in het huishouden. Doel hiervan is om niet langer op prijs te concurreren, maar kwaliteit te waarborgen door inzet van goed opgeleide medewerkers. Een derde initiatiefwet van Kant moet ervoor zorgen dat gemeenten het geld dat zij krijgen voor de Wmo ook daadwerkelijk besteden aan zorg.

Alfahulpen

Een ander wijzigingsvoorstel van de SP is al eerder overgenomen door staatssecretaris Bussemaker. Deze wijziging maakt het onmogelijk dat mensen die zorg krijgen geconfronteerd worden met alfahulpen van wie zij technisch gesproken de werkgever zijn, aldus de SP-site.

'Wmo bron van onrust'

Volgens de SP is de Wmo een bron van onrust onder werknemers en mensen die thuiszorg ontvangen. De wet heeft ervoor gezorgd dat gemeenten de huishoudelijke zorg van de thuiszorg moeten aanbesteden. Dit gebeurt iedere twee of drie jaar opnieuw waardoor veel onzekerheid ontstaat.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Straatman

14 oktober 2009

Geachte politici,Er is niets mooier om op een menselijke manier de oudere medemens een

waardige oude dag te bezorgen.

Laten wij ons allemaal realiseren, dat wij ook eens oud worden. Geef

ouderen het recht op een kwaliteitszorg gericht aanbod. Tegenwoordig

hebben wij voor voor ogen dat ouderen zolang mogelijk op zichzelf mogen

kunnen blijven wonen. Schep hiervoor dan de goede voorwaarden.

Voer de sociale dienstplicht in (kan ook voor of na schooltijd)((zoveel

uren per jaar als aantekening op je rapport))en geef hiermee een signaal

af dat wij in Nederland voor elkaar zorgen, verantwoordelijkheid zijn en

verbinding hebben met diegenen die ons leven mogelijk gemaakt hebben.

Het zou goed zijn voor elke bevolkingsgroep, het brengt ons tezamen.

Het bewustzijn op hoog nivo te scheppen. Het geeft inzicht, kwaliteit,

mededogen, geduld, kennis, diepgang voor het verdere bestaan.Ik moet wel eerlijk zijn: De zorg is redelijk goed geregeld in

Nederland, als je iemand hebt, die dit voor je doet anders ben je aan

iets overgeleverd, waar de honden geen brood van lusten. Om het maar zo

te zeggen.

Logisch, want er is geen tijd om je te verdiepen in wat iemand nodig

heeft of om te kijken waar iemand op zijn plek zit. Dit neemt een beetje

tijd.

Maar als je dat hebt gegeven, pluk je er de vruchten van.Zoals er vele specialisaties zijn op elk vakgebied, merk je, dat doordat

de Gemeenten er tussen zijn gaan zitten, zij helemaal geen of weinig

kennis hebben en niet weten wat er op dit gebied van belang of gaande

is.Er zou geen concurrentie (waar heb je het over) of aanbesteding nodig

moeten zijn.Wat nodig is, is een besef, dat er op maat gemaakte zorg per individu

mogelijk wordt gemaakt. Het is een investering, maar brengt kwaliteit in

onze samenleving. Dan krijg je toch, wie is de beste aanbieder, het zij

dan maar zo.Ik geloof in een ouderenzorg, die net als een recht op de bijstand, een

recht is of zou mogen zijn. Echt.

Arm of rijk, het doet er niet toe!

Je wordt allemaal oud.Het kost tijd en nieuwe moeite, maar daar kun je mensen voor opleiden.

En ook in stervensbegeleiding.Dit begrip duurt denk ik, nog enkele decennia, want deze mensen leveren

ons toch niets meer op, kosten toch alleen maar geld.Het levert ons veel op als dit op een kwaltitatief hoog nivo komt te

staan.Veel kinderen van ouders werken dag en nacht, voor hunzelf en hun

kinderen, onze nieuwe toekomst en hoeveel tijd blijft erover om voor hun

ouders te kunnen zorgen?? Weinig.Een gestructureerd kader, waarin menselijkheid voorop staat, dat is waar

het om draait.Bedankt voor uw aandacht, hier valt nog veel over te discussieren in welke religieuse vormen en hoedanigheden dit zich zal kunnen ontwikkelen om onze ouderen goed te verzorgen.

Met vriendelijke groet,Ria Straatman ( Wieringerwerf )Maak een wet met een goede inhoudsbeschrijving .Recht op Ouderenzorg.

Top