ACTUEEL

'Zorgsector is nog niet klaar voor vreemd kapitaal'

De Nederlandse gezondheidszorg is nog niet klaar voor de toestroom van vreemd kapitaal. Winst en rendement zijn nog altijd begrippen die haaks staan op de opstelling van zorgverlener en de manier waarop de Nederlandse burger naar de zorg kijkt. Dit betoogt hoogleraar Bart Berden in het Financiëele Dagblad (FD).

Rendement

Volgens Berden, tevens bestuurder van het St. Elisabeth Ziekenhuis, verdragen begrippen als solidariteit, uniformiteit en toegankelijkheid zich niet goed met winststreven en de inzet van vreemd kapitaal. Om hoge rendementen te behalen, moet met de hulp van marketing en verkoop de omzet vergroot worden.

Verkopen

Als voorbeeld noemt Berden tests voor prostaatkanker. “Als je winst wil maken, probeer je zo veel mogelijk tests voor de prostaatfactor te verkopen aan mannen”, aldus Berden in het FD. “Dat lukt beter, als je de doelgroep bang maakt voor prostaatkanker. Meer omzet, hoger rendement, ook al is het wellicht helemaal niet noodzakelijk om te testen. En dit heeft daarom ook niets te maken met goede, verantwoorde zorg aan zo veel mogelijk mensen. Toch is dat wel hetgeen waar we in Nederland naar streven.”

Verantwoordelijkheid

Daarnaast haalt Berden de professionele verantwoordelijkheid van de Nederlandse zorgverlener als factor die de toestroom van vreemd kapitaal bemoeilijkt. “Of het nu om een arts of een verpleegkundige gaat, zij zijn nog steeds gefocust op de inhoud en op de mening van de patiënt”, stet Berden. “Dat staat haaks op een arts die (mede) handelt uit financiële motieven, en vooral luistert naar de opdracht van een investeerder om veel zorgproducten te 'verkopen' of juist geen kosten te maken, door benodigde zorg te onthouden. “

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

10 mei 2011

ik neem aan dat dhr Berden het hierbij vooral heeft over risicodragend vreemd vermogen, waarbij het risico mede de basis is voor winstuitkering en (mede)zeggenschap in het beleid van zorgaanbieder. er lijkt mij weinig tegen om vreemd vermogen aan te trekken in de vorm van obligaties, waarop immers een bij voorbaat overeengekomen vergoeding wordt betaald.

overigens laat het voorbeeld dat hij noemt (tests voor prostaatkanker) zien hoe ver de commercie al is doorgedrongen en hoe slim producenten hun reclame in pseudo-voorlichting weten te verpakken. ik kom in de reclameblokken te vaak dergelijke 'voorlichting' tegen, die regelrecht naar de verkoopkanalen van zulke producenten leidt. die helaas vaak niet van echte voorlichting te onderscheiden zijn.

Top