ACTUEEL

UVIT boekt positief resultaat van 150 miljoen

Verzekeraarscombinatie UVIT heeft over 2010 een positief resultaat geboekt van 150 miljoen euro. Het zorgbedrijf heeft hier met een resultaat van 130 miljoen een belangrijk aandeel in gehad.

Helft minder

Het resultaat us bijna de helft minder dan in 2009, toen UVIT een positief resultaat van 292 miljoen eurp boekte. De omzet steeg in 2010 van 9,5 naar 11 miljard euro. De daling van het nettoresultaat komt vooral op het conto van de beleggingsopbrengsten, die lager uitvielen dan in 2009.

Zorgtak

Het aantal zorgverzekerden van UVIT daalde in 2010 met bij twintigduizend tot zo’n 4,3 miljoen. De gezamenlijke zorgbedrijven boekten een resultaat van 130 miljoen euro, dit ondanks het feit dat de uitkeringen aan ziektekosten stegen van 8,5 naar 10 miljard euro. De solvabiliteit van de zorgbedrijven nam toe van 176 procent in 2009 naar 180 procent eind 2010. Daarmee voldoet UVIT ruimschoots aan de solvabiliteitseisen van DNB.

Organisatie

Aan de hand van de Strategische Visie Zorg wil UVIT de komende tijd de dienstverlening aan zorgverzekerden optimaliseren. Om de wensen van klanten continu te blijven meten, is het afgelopen jaar de Nationale Zorgbarometer gelanceerd. De Strategische Visie heeft ook geresulteerd in een nieuwe organisatie-inrichting voor het zorgbedrijf. Sinds 1 juli 2010 kent het zorgbedrijf drie divisies met gezamenlijk acht bedrijfsonderdelen. Per 1 juli is voor alle bedrijfsonderdelen van het zorgbedrijf en voor alle stafafdelingen een directeur of manager benoemd. Als gevolg van het stroomlijnen van de organisatie is het aantal medewerkers in 2010 met bijna honderd fte afgenomen tot  zo’n 3500. In het kader van de ontvlechting van de zorg- en schadetak krijgt Univé een compensatie van 35 miljoen euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top