Finance

Rekenkamer luidt noodklok over subsidies VWS

De Algemene Rekenkamer luidt de noodklok over de controle op subsidieverstrekking bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 54 procent van de 4400 subsidies met een totaalwaarde van 2,3 miljard euro constateerde de Rekenkamer één of meer tekortkomingen.

Bezwaar

Dat blijkt uit de controle door de Rekenkamer van de rijksfinanciën. Omdat het subsidiebeheer bij het ministerie van VWS al twaalf jaar niet op orde is, kondigde de Rekenkamer begin april formeel bezwaar aan tegen de uitgaven op het departement van minister Edith Schippers. Het bezwaarinstrument wordt zelden ingezet door de controleurs van de Rekenkamer. VVD-minister Schippers kreeg daarmee de opdracht de Tweede Kamer voor 1 oktober te rapporteren over de voortgang van maatregelen ter verbetering.

Voortgang

Omdat de bewindsvrouw in de ogen van de Rekenkamer inmiddels actie heeft ondernomen, wordt het bezwaar niet doorgezet. De Rekenkamer zal uiterlijk 1 november een oordeel vellen over de voortgang van de aangekondigde verbeteringen.

Ook de bedrijfsvoering op het ministerie van Defensie leidt al jaren onder onvolkomenheden. Dit jaar zijn het er 22, eentje minder dan vorig jaar. Nog altijd is er bij Defensie in het financieel beheer en het materieelbeheer veel niet op orde.

Rechtmatigheid

In algemene zin is de rechtmatigheid van de 237,6 miljard euro die door de ministeries is uitgegeven van hoog niveau, stelt de Rekenkamer. De plannen om de rijksdienst fors in te krimpen bieden volgens de Rekenkamer de kans noodzakelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering bij een aantal ministeries gelijktijdig aan te pakken. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 mei 2011

Als je ooit met Saskia Stuiveling hebt gesproken dan weet je dat dit een impotent overheidsorgaan is. Zij zal nooit risico's nemen, nooit met haar hoofd in de wind gaan staan, en dus maximaal blaffen, maar nooit bijten. En dat is bekend bij elk ministerie.

Eigenlijk verschaft de Rekenkamer enkel legitimiteit aan de inefficiënte overheidsorganen, en gaat vrijwel elk onderzoek over rechtmatigheid (houdt iedereen zich aan de regeltjes) en vrijwel nooit of er doelmatig gewerkt wordt. Als iemand nog weet waarom het beter is om de rekenkamer niet af te schaffen, dan lees ik dat graag.

Top